AB1993No.76

  • AB1993No.76

    Dit item is gearchiveerd op 01-01-1994.
    (31-12-1993)

    KONINKLIJK BESLUIT van 22 december 1993 (Stb. 694), houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingstreding van de Rijkswet van 22 december 1993, houdende aanpassing van een aantal rijkswetten aan de eerste en tweede tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassing rijkswetten Awb) (Stb. 692) (AB 1993 no. 75).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options