AB1988No.139

  • AB1988No.139

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (18-11-1988)

    RIJKSWET van 30 juni 1988 (Stb. 414), houdende goedkeuring van het d.d.27 juni 1978 te Geneve tot stand gekomen IAO-Verdrag betreffende de bescherming van het vakverenigingsrecht en procedures voor het vaststellen van arbeidsvoorwaarden in de openbare dienst (Verdrag no. 151, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar 64e zitting).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options