AB1987No.86

  • AB1987No.86

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1987.
    (23-09-1987)

    LANDSBESLUIT van 2 september 1987 no. 5, houdende.de goedkeuring van het op de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 1986 beschikbare krediet tot een totaalbedrag van f. 112.000,-- onder artikel 18.10 en ad f. 12.000,-- onder artikel 18.11 voor de aanschaf van diverse dienstvoartuigen over to hevelen naar het dienstjaar 1987 en wel onder artikelnummer 18 met de omschrijving "Uitbreiding en vervanging vaste activa".

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options