AB1987No.54

  • AB1987No.54

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1987.
    (26-06-1987)

    LANDSBESLUIT van 8 juni 1987, no. 3, houdende de goedkeuring van het op de begroting van de Dienst voor Openbare Werken voor het dienstjaar 1985 nog beschikbare krediet tot een totaalbedrag van f. 402.000,= onder artikel 18.01 en ad f. 17.000,= onder artikel 18.03 voor de aanschaf van diverse voertuigen, over to hevelen naar het dienstjaar 1987 en wel onder artikelnummer 18 met de omschrijving "Uitbreiding en vervanging vaste activa".

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options