AB1987No.50

  • AB1987No.50

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1987.
    (19-06-1987)

    RIJKSWET van 12 maart 1987 (Stb. 127), houdende goedkeuring van het op 10 oktober 1980 te Geneve tot stand gekomen Verdrag inzake het verbod of beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking to hebben, met drie Protocollen.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options