AB1987No.49

  • AB1987No.49

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1987.
    (19-06-1987)

    RIJKSWET van 12 maart 1987 (Stb. 128), houdende goedkeuring van de op 12 december 1977 te Bern tot stand gekomen Aanvullende Protocollen bij de Verdragen van Geneve van 12 augustus 1949, betreffende de bescherming van slachtoffers van internationale, respectievelijk niet-internationale gewapende conflicten (Protocol I, met Bijlagen, respectievelijk Protocol II).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options