AB1987No.47

  • AB1987No.47

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1987.
    (12-06-1987)

    LANDSBESLUIT van 13 april 1987, no. 8, houdende de goedkeuring van het op de begroting voor het dienstjaar 1986, onder artikel 04.08.72.20 beschikbaargestelde krediet ad Af. 286.300,-- voor verbouwing van het pared Lagoenweg no. 5 over te hevelen naar het dienstjaar 1987, en wel onder het aisnog op te nemen artikel met de omschrijving "Gebouwen" met als nummer 04.08.72.20.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options