AB1987No.44

  • AB1987No.44

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1987.
    (01-06-1987)

    LANDSBESLUIT van 8 mei 1987 no. 8, houdende de goedkeuring van het op de begroting voor het dienstjaar 1986 onder artikel 05.02.74.30 beschikbaargestelde krediet ad Af. 1.100,-- voor aanschaf van een airco ten behoeve van de Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij, over te hevelen naar het dienstjaar 1987 en wel onder het alsnog op te nemen artikelnummer 05.02.74.30 met de omschrijving "Luchtkoelingsapparaten".

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options