AB1987No.29

  • AB1987No.29

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1987.
    (22-05-1987)

    LANDSBESLUIT van 24 april 1987, no. 16, houdende de goedkeuring van het in de begroting voor het dienstjaar 1986, onder artikel 03.08. 74.32 beschikbaargestelde krediet ad Af. 12.000,-- voor aanschaf van 12 luchtkoelingsapparaten ten behoeve van het Korps Politie Aruba, over te hevelen naar het dienstjaar 1987, en wel onder het alsnog op te nemen artikel met de omschrijving "Luchtkoelingsapparaten" met als nummer 03.08.74.32.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options