AB1987No.130

  • AB1987No.130

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1987.
    (30-12-1987)

    RIJKSWET van 9 oktober 1987 (Stb. 499), houdende goedkeuring van de op 11 oktober 1985 to Seoel tot stand gekomen Overeenkomst tot oprichting van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties, met Bijlagen.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options