AB1987No.129

  • AB1987No.129

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1987.
    (30-12-1987)

    RIJKSWET van 14 oktober 1987 (Stb. 498), houdende goedkeuring van de op 21 november 1985 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije tot wijziging van de op 11 december 1974 te 's-Gravenhage tussen de Staten tot stand gekomen Langlopende Overeenkomst inzake de ontwikkeling van de economische, industriele en technische samenwerking (Trb. 1985, 164).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options