Gaceta Oficial

 • AB2020No.138

  (21-09-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 21 september 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXVII) 

 • AB2020No.137

  (18-09-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 18 september 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXVI)

 • AB2020No.136

  (17-09-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 17 september 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXV)

 • AB2020No.135

  (17-09-2020)

  LANDSBESLUIT van 16 september 2020 no. 1, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 125.000.000,-

 • AB2020No.134

  (16-09-2020)

  LANDSBESLUIT van 14 september 2020 no. 1, ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van 25 maart 2020 (AB 2020 no. 40) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2020 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94), de artikelen 3, 5, 6, tweede lid, 7, 15, 16 en 17 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3) en de artikelen 2, 3, 4, 9, eerste en derde lid, 10, 11,12, tweede lid, 13, 14, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 16, 17, tweede lid, 18, 19, 20, 27, 28 en 29 van het Landsbesluit schatkistpapier (AB 1988 no. 6) (Landsbesluit financieringsbehoefte 2020-III)

 • AB2020No.133

  (14-09-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 14 september 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXIV)

 • AB2020No.132

  (11-09-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 11 september 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXIII)

 • AB2020No.130

  (08-09-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 8 september 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXII)

 • AB2020No.131

  (08-09-2020)

  BESLUIT van 27 augustus 2020 tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19

 • AB2020No.129

  (04-09-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 4 september 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXI)

 • AB2020No.128

  (02-09-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 2 september 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LX)

 • AB2020No.127

  (28-08-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 28 augustus 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LIX)

 • AB2020No.125

  (27-08-2020)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 26 augustus 2020 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit cyberaanvallen)

 • AB2020No.126

  (27-08-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 27 augustus 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LVIII)

 • AB2020No.124

  (24-08-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 24 augustus 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LVII) 

 • AB2020No.123

  (21-08-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 21 augustus 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LVI)

 • AB2020No.121

  (18-08-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 18 augustus 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LV)

 • AB2020No.122

  (18-08-2020)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 11 augustus 2020 ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt Blenchi)

 • AB2020No.120

  (14-08-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 14 augustus 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LIV)

 • AB2020No.119

  (12-08-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 12 augustus 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LIII)

 • AB2020No.118

  (09-08-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 9 augustus 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LII)

 • AB2020No.117

  (06-08-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 6 augustus 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LI)

 • AB2020No.116

  (04-08-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 4 augustus 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 L)

 • AB2020No.115

  (31-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 31 juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XLIX)

 • AB2020No.114

  (30-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 30 juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XLVIII)

 • AB2020No.113

  (27-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 27 juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XLVII)

 • AB2020No.112

  (24-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 24 juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XLVI)

 • AB2020No.110

  (24-07-2020)

  WET van 30 oktober 2019 tot uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74, met correcties in Trb. 2018, 200)

 • AB2020No.111

  (21-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 21 juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXXV)

 • AB2020No.108

  (20-07-2020)

  LANDSVERORDENING van 15 juli 2020 houdende tijdelijke regels ter versobering van de bezoldigingen, uitkeringen en toeslagen van ministers, de Gevolmachtigde Minister, ambtenaren en daarmee gelijkgestelden, alsmede van periodieke vergoedingen van leden van bepaalde colleges in verband met de financiële gevolgen van de COVID-19 pandemie voor het Land (Landsverordening tijdelijke versobering bezoldigingen en voorzieningen overheid)

 • AB2020No.109

  (20-07-2020)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 15 juli 2020 tot wijziging van het Retributie- en legesbesluit Directie Volksgezondheid (AB 1987 no. 68)

 • AB2020No.107

  (17-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 17 juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene olitieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXXIV)

 • AB2020No.106

  (15-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 15 juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXXIII)

 • AB2020No.105

  (10-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 10 juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXXII)

 • AB2020No.104

  (09-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 9 juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXXI)

 • AB2020No.103

  (08-07-2020)

  LANDSVERORDENING van 3 juli 2020 houdende regels inzake de mededinging in Aruba en de instelling in dat kader van een Autoriteit Markt en Consument (Mededingingsverordening)

 • AB2020No.102

  (06-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 6 juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXX)

 • AB2020No.101

  (03-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 3 juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXIX)

 • AB2020No.100

  (03-07-2020)

  LANDSVERORDENING van 1 juli 2020 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) (verhoging strafmaxima zedendelicten, aanpassing verjaringstermijnen zedendelicten, aanbrengen verbeteringen en herstel omissies)

 • AB2020No.98

  (02-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 25 juni 2020 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18)

 • AB2020No.99

  (30-06-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 30 juni 2020 ter uitvoering van de artikelen16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXVIII)

 • AB2020No.97

  (29-06-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 29 juni 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXVII)

 • AB2020No.96

  (26-06-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 26 juni 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXVI)

 • AB2020No.93

  (23-06-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 18 juni 2020 ter uitvoering van artikel 61 van het Landsbesluit examens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. (AB 1991 no. GT 35) (Regeling voorschriften examens schooljaar 2019-2020)

 • AB2020No.95

  (23-06-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 23 juni 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXV)

 • AB2020No.94

  (23-06-2020)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 18 juni 2020 tot wijziging van het Toelatingsbesluit 2009 (AB 2009 no. 59)

 • AB2020No.92

  (19-06-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 19 juni 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXIV)

 • AB2020No.91

  (17-06-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 17 juni 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXIII)

 • AB2020No.90

  (16-06-2020)

  LANDSBESLUIT van 5 juni 2020 no. 1 ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van 25 maart 2020 (AB 2020 no. 40) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2020 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no.94) (Landsbesluit financieringsbehoefte 2020-I)

 • AB2020No.88

  (12-06-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 12 juni 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXI)

 • AB2020No.89

  (12-06-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 12 juni 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXII)

 • AB2020No.87

  (09-06-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 9 juni 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXX)

 • AB2020No.86

  (08-06-2020)

  LANDSVERORDENING van 4 juni 2020 tot tijdelijk verlaging van voorzieningen van leden der Staten vanwege een nationale noodsituatie (Landsverordening tijdelijke verlaging voorzieningen leden der Staten)

 • AB2020No.85

  (05-06-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 5 juni 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXIX)

 • AB2020No.84

  (05-06-2020)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 3 juni 2020 tot wijziging van het Landsbesluit regeling geldelijke overmakingen (AB 2011 no.30)

 • AB2020No.83

  (03-06-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 3 juni 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXVIII)

 • AB2020No.81

  (29-05-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 29 mei 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de  Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXVI)

 • AB2020No.82

  (29-05-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 29 mei 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXVII)

 • AB2020No.80

  (27-05-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 27 mei 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXV)

 • AB2020No.79

  (27-05-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 14 mei 2020 ter uitvoering van artikel 2, vierde lid, van de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 74) (Regeling registratie zorgaanbieders)

 • AB2005No.35

  (27-05-2020)

  LANDSBESLUIT van 26 mei 2005 no. 1, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Landsverordening instelling Instituto Medico San Nicolas (AB 2005 no. 6).

 • AB2020No.78

  (24-05-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 24 mei 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXIV)

 • AB2020No.77

  (23-05-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 23 mei 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXIII)

 • AB2020No.76

  (20-05-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 20 mei 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXII)

 • AB2020No.75

  (20-05-2020)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 14 mei 2020 tot wijziging van het Landsbesluit regeling deviezenprovisievrijstelling (AB 1995 no. 68) (uitbreiding vrijstellingsgronden)

 • AB2020No.74

  (17-05-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 17 mei 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXI)

 • AB2020No.73

  (16-05-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 15 mei 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XX)

 • AB2020No.72

  (15-05-2020)

  LANDSVERORDENING van 12 mei 2020 tot vaststelling van de begroting van het Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan Aruba voor de dienstjaren 2020 en 2021

 • AB2020No.71

  (13-05-2020)

  LANDSVERORDENING van 4 mei 2020 tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2020

 • AB2020No.70

  (12-05-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 12 mei 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XIX)

 • AB2020No.68

  (11-05-2020)

  LANDSVERORDENING van 7 mei 2020 tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2020

 • AB2020No.69

  (08-05-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 8 mei 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XVIII)

 • AB2020No.67

  (08-05-2020)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 5 mei 2020 ter uitvoering van artikel 10 van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) (nieuwe aanwijzing domeingronden als natuurreservaat)

 • AB2020No.66

  (06-05-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 6 mei 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XVII)

 • AB2020No.65

  (06-05-2020)

  LANDSVERORDENING van 30 april 2020 tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2020

 • AB2020No.63

  (30-04-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 30 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XV)

 • AB2020No.64

  (30-04-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 30 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XVI)

 • AB2020No.62

  (27-04-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 27 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XIV)

 • AB2020No.61

  (24-04-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 24 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XIII)

 • AB2020No.60

  (24-04-2020)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 22 april 2020 ter uitvoering van artikel 4 van Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) Landsbesluit verbod in- en uitvoer goud Venezuela)

 • AB2020No.59

  (23-04-2020)

  REGELING van de Minister van Buitenlandse Zaken van 23 maart 2020, nr. Min-BuZa.2020.5080-17, tot wijziging van de Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 3 maart 2020, nr. Min-BuZa.2020.4989-16, tot wijziging van de Regeling vrijstelling visumplicht Rijksvisumwet met betrekking tot de visumplicht van Venezolaanse onderdanen voor de toegang tot Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

 • AB2020No.58

  (21-04-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 21 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XII)

 • AB2020No.57

  (21-04-2020)

  LANDSBESLUIT van 2 april 2020 no. 1, ter uitvoering van de artikelen 2 en 3 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3) en artikel 38s van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18) 

 • AB2020No.56

  (21-04-2020)

  BESLUIT van 27 maart 2020 no. 2020000663, houdende wijziging van het reglement van orde voor de ministerraad

 • AB2020No.55

  (17-04-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 17 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XI)

 • AB2020No.53

  (16-04-2020)

  LANDSVERORDENING van 15 april 2020 houdende machtiging van de ministers van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie,van Financiën, Economische Zaken en Cultuur en van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu tot het aangaan namens het Land van een vaststellingsovereenkomst met CITGO Aruba Holding LLC, CITGO Aruba Refining N.V., CITGO Aruba Terminal N.V., CITGO Aruba Supply N.V., CITGO Aruba Marine Operations N.V., PDV Holding Inc. en Refineria di Aruba N.V. in verband met de beëindiging van de werkzaamheden van CITGO Aruba Holding LLC, CITGO Aruba Refining N.V. CITGO Aruba Terminal N.V., CITGO Aruba Supply N.V., CITGO Aruba Marine Operations N.V., in Aruba

 • AB2020No.54

  (16-04-2020)

  LANDSVERORDENING van 15 april 2020 tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2020

 • AB2020No.52

  (15-04-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 15 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 X)

 • AB2020No.50

  (09-04-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 9 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 VIII)

 • AB2020No.51

  (09-04-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 9 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 IX)

 • AB2020No.49

  (09-04-2020)

  RIJKSWET van 6 maart 2020 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

 • AB2020No.48

  (06-04-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 6 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 VII)

 • AB2020No.47

  (03-04-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 3 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 VI)

 • AB2020No.46

  (31-03-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 31 maart 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 V) 

 • AB2020No.44

  (30-03-2020)

  LANDSBESLUIT van 27 maart 2020 no. 3, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 100.000.000,- 

 • AB2020No.45

  (30-03-2020)

  LANDSBESLUIT van 27 maart 2020 no. 4, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 95.000.000,-

 • AB2020No.43

  (28-03-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 28 maart 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID19 IV)

 • AB2020No.41

  (26-03-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 25 maart 2020 tot wijziging van diverse ministeriële regelingen in verband met de invoering van de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27) (Aanpassingsregeling landsverordening infectieziekten) 

 • AB2020No.42

  (26-03-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 26 maart 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID19 III)

 • AB2020No.40

  (25-03-2020)

  LANDSVERORDENING van 25 maart 2020 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2020 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94)

 • AB2020No.25

  (12-02-2020)

  REGELING van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/260635, tot wijziging van de Regeling tarieven scheepvaart 2005, de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet, de Regeling Olie-afgifteboekje Rijnvaart 1995, de Regeling tarieven Schepenwet 1999 en de Vergoedingsregeling tuchtcollege loodsen in verband met indexering van de tarieven en enkele andere wijzigingen en bijstellingen.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Archivo
Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options