Gaceta Oficial

 • AB2021No.124

  (03-08-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 3 augustus 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXIX)

 • AB2021No.122

  (30-07-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 30 juli 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXVIII)

 • AB2021No.121

  (28-07-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 28 juli 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXVII)

 • AB2021No.116

  (26-07-2021)

  RIJKSWET van 14 juli 2021 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten)

 • AB2021No.118

  (26-07-2021)

  BESLUIT van 14 juli 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de rijkswet van 14 juli 2021 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten) (Stb. 2021, 351) en het besluit van 14 juli 2021, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden en het Paspoortbesluit in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (Stb. 2021, 352)

 • AB2021No.117

  (26-07-2021)

  BESLUIT van 14 juli 2021, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden en het Paspoortbesluit in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188)

 • AB2021No.120

  (23-07-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 23 juli 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXVI)

 • AB2021No.119

  (22-07-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 22 juli 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXV)

 • AB2021No.114

  (21-07-2021)

  LANDSBESLUIT van 15 juli 2021 no. 1, houdende de benoeming van de heer E.G.A. Vrolijk tot voorzitter van de Staten van Aruba voor het resterende zittingsjaar 2020-2021

 • AB2021No.115

  (21-07-2021)

  LANDSBESLUIT van 15 juli 2021 no. 2, houdende de benoeming van de heer U.M. Arends tot ondervoorzitter van de Staten van Aruba voor het resterende Zittingsjaar 2020-2021

 • AB2021No.113

  (21-07-2021)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 9 juli 2021 tot wijziging van het Landsbesluit aanspraken genees- en verbandmiddelen (AB 2004 no. 18) (herstel geneesmiddelenlijst in Bijlage A)

 • AB2021No.112

  (19-07-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 19 juli 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXIV)

 • AB2021No.110

  (19-07-2021)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 7 juli 2021 ter uitvoering van artikel 6c, derde lid, van de Landsverordening Veiligheidsdienst Aruba (AB 2002 no. 115) (vereisten verzoek toestemming toepassing bijzondere inlichtingenmiddelen)

 • AB2021No.111

  (16-07-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 16 juli 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXIII)

 • AB2021No.109

  (13-07-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 13 juli 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXII)

 • AB2021No.107

  (13-07-2021)

  BESLUIT van 27 mei 2021 tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19

 • AB2021No.108

  (09-07-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 9 juli 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXI)

 • AB2021No.106

  (07-07-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 7 juli 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXX)

 • AB2021No.104

  (02-07-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 2 juli 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXVIII)

 • AB2021No.105

  (02-07-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 2 juli 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXIX)

 • AB2021No.102

  (29-06-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 29 juni 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXVII)

 • AB2021No.101

  (24-06-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 23 juni 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXVI)

 • AB2021No.100

  (23-06-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 23 juni 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXV)

 • AB2021No.099

  (18-06-2021)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 16 juni 2021 tot wijziging van het Kiesbesluit (AB 1987 no. 115) (toevoeging mogelijkheid unieke QR-codes op stemoproepingskaarten)

 • AB2021No.097

  (17-06-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 17 juni 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXIII)

 • AB2021No.098

  (17-06-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 17 juni 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXIV)

 • AB2021No.096

  (15-06-2021)

  LANDSBESLUIT van 27 mei 2021 no. 1, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 105.000.000,-

 • AB2021No.095

  (14-06-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 14 juni 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXII)

 • AB2021No.093

  (11-06-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 11 juni 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXI)

 • AB2021No.094

  (11-06-2021)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 10 juni 2021 tot wijziging van het Kiesbesluit (AB 1987 no. 115) (uitbreiding stemdistricten en verwerking nieuwe straatnamen)

 • AB2021No.092

  (09-06-2021)

  BESLUIT van 21 mei 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel AA, van de Rijkswet van 30 oktober 2019 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012.

 • AB2021No.091

  (08-06-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 8 juni 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLX)

 • AB2021No.090

  (08-06-2021)

  LANDSBESLUIT van 2 juni 2021 no. 1, houdende inwerkingtreding van de Aanpassingsverordening aanvulling Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 2021 no. 43) en de Landsverordening van 23 september 2016 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) in verband met een aantal onderwerpen die nog een regeling of aanpassing in het Burgerlijk Wetboek van Aruba behoeven (AB 2016 no. 51)

 • AB2021No.089

  (04-06-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 4 juni 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLIX)

 • AB2021No.088

  (03-06-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 3 juni 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLVII)

 • AB2021No.086

  (31-05-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 31 mei 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLVII)

 • AB2021No.087

  (31-05-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 31 mei 2021 ter uitvoering van artikel 6,vierde lid, en van artikel 7, derde lid, van de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33)

 • AB2021No.084

  (27-05-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 27 mei 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLV)

 • AB2021No.085

  (27-05-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 27 mei 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLVI)

 • AB2021No.083

  (24-05-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 24 mei 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLIV)

 • AB2021No.082

  (21-05-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 21 mei 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLIII)

 • AB2021No.081

  (19-05-2021)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 12 mei 2021 ter uitvoering van artikel 32, vijfde lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) (Bijzonder besluit examens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. 2021)

 • AB2021No.080

  (18-05-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 18 mei 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLII)

 • AB2021No.079

  (12-05-2021)

  LANDSBESLUIT van 12 mei 2021 no. 1, houdende inwerkingtreding van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 13 april 2021 (AB 2021 no. 67) ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 73)

 • AB2021No.077

  (12-05-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 12 mei 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CL)

 • AB2021No.078

  (12-05-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 12 mei 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLI)

 • AB2021No.076

  (11-05-2021)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 4 mei 2021 tot wijziging van het Landsbesluit regeling geldelijke overmakingen (AB 2011 no. 30)

 • AB2021No.073

  (07-05-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 7 mei 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXLVIII)

 • AB2021No.074

  (07-05-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 7 mei 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXLIX)

 • AB2021No.072

  (04-05-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 4 mei 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXLVII)

 • AB2021No.071

  (30-04-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 30 april 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXLVI)

 • AB2021No.070

  (28-04-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 28 april 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXLV)

 • AB2021No.069

  (23-04-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 23 april 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXLIV)

 • AB2021No.068

  (22-04-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 22 april 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXLIII)

 • AB2021No.066

  (21-04-2021)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 13 april 2021 tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen van 11 augustus 2017 (AB 2017 no. 54) ter uitvoering van de artikelen 3, derde lid, 7, tweede lid, onderdeel a, en vierde lid, 21, eerste lid, onderdeel a, en 52, eerste en tweede lid, van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 73)

 • AB2021No.067

  (21-04-2021)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 13 april 2021 ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 73)

 • AB2021No.065

  (19-04-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 19 april 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXLII)

 • AB2021No.064

  (16-04-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 16 april 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXLI)

 • AB2021No.062

  (13-04-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 13 april 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXL)

 • AB2021No.063

  (13-04-2021)

  LANDSBESLUIT van 1 april 2021 no. 1 tot vaststelling van de dag der kandidaatstelling voor een nieuwe verkiezing van de leden van de Staten van Aruba onderscheidenlijk de dag van een nieuwe verkiezing van de leden van de Staten van Aruba

 • AB2021No.061

  (09-04-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 9 april 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXXIX)

 • AB2021No.060

  (09-04-2021)

  BESLUIT van 24 maart 2021 tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19

 • AB2021No.059

  (07-04-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 7 april 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXXVIII)

 • AB2021No.057

  (01-04-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 1 april 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXXVI)

 • AB2021No.058

  (01-04-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 1 april 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXXVII)

 • AB2021No.056

  (29-03-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 29 maart 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXXV)

 • AB2021No.055

  (26-03-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 26 maart 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXXIV)

 • AB2021No.053

  (25-03-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 25 maart 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXXIII)

 • AB2021No.052

  (25-03-2021)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 maart 2021 ter uitvoering van artikel 243d, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) (Landsbesluit meldcode kindermishandeling)

 • AB2021No.054

  (25-03-2021)

  LANDSBESLUIT van 17 maart 2021 no. 1, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 125.000.000,-

 • AB2021No.051

  (22-03-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 22 maart 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXXII)

 • AB2021No.049

  (22-03-2021)

  LANDSVERORDENING van 16 maart 2021 tot wijziging van de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33)

 • AB2021No.050

  (19-03-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 19 maart 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXXI)

 • AB2021No.047

  (17-03-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 17 maart 2021 ter uitvoering van de artikelen16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXIX)

 • AB2020No.048

  (17-03-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 17 maart 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXX)

 • AB2021No.046

  (16-03-2021)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 8 maart 2021 ter uitvoering van artikel 22, tweede lid, van de Landsverordening regeling geldstelstel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitvoer wettig betaalmiddel)

 • AB2021No.045

  (12-03-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 12 maart 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXVIII).

 • AB2021No.044

  (11-03-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 11 maart 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXVII)

 • AB2021No.042

  (11-03-2021)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 8 maart 2021 ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) (aanpassing invoerrechten bouwmaterialen)

 • AB2021No.043

  (11-03-2021)

  LANDSVERORDENING van 8 maart 2021 houdende wijzigingen van een aantal landsverordeningen alsmede houdende overgangsbepalingen in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening van 23 september 2016 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) in verband met een aantal onderwerpen die nog een regeling of aanpassing in het Burgerlijk Wetboek van Aruba behoeven (AB 2016 no. 51) (Aanpassingsverordening aanvulling Burgerlijk Wetboek van Aruba)

 • AB2021No.041

  (08-03-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 8 maart 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXVI)

 • AB2021No.040

  (05-03-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 5 maart 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXXV)

 • AB2021No.039

  (05-03-2021)

  REGELING van de Minister van Buitenlandse Zaken van 19 februari 2021, nr. Min-BuZa.2021.6536-19, tot wijziging van de Regeling vrijstelling visumplicht Rijksvisumwet met betrekking tot Oekraïense onderdanen met een biometrisch paspoort.

 • AB2021No.020

  (09-02-2021)

  BESLUIT van 16 juli 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19

 • AB2021No.019

  (09-02-2021)

  RIJKSWET van 8 juli 2020, houdende tijdelijke voorzieningen voor de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19)

 • AB2021No.021

  (05-02-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 4 februari 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXV)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Archivo
Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options