Gaceta Oficial

 • AB2020No.185

  (04-12-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 4 december 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XCIII)

 • AB2020No.184

  (03-12-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 3 december 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XCII)

 • AB2020No.183

  (30-11-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 30 november 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XCI)

 • AB2020No.181

  (30-11-2020)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 24 november 2020 tot wijziging van het Landsbesluit aanspraken genees- en verbandmiddelen (AB 2004 no. 18) (versobering positieve lijst AZV)

 • AB2020No.182

  (30-11-2020)

  BESLUIT van 13 november 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit houdende regels betreffende het verstrekken van reisdocumenten

 • AB2020No.180

  (27-11-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 27 november 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XC)

 • AB2020No.178

  (25-11-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 25 november 2020 tot wijziging van de Regeling ter uitvoering van artikel 2 van het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen (AB 2004 no. 45)

 • AB2020No.177

  (25-11-2020)

  RIJKSWET van 28 oktober 2020 tot wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen

 • AB2020No.176

  (23-11-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 23 november 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXXVIII)

 • AB2020No.175

  (20-11-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 20 november 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXXVII)

 • AB2020No.174

  (17-11-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 17 november 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXXVI) 

 • AB2020No.172

  (17-11-2020)

  LANDSBESLUIT van 27 oktober 2020 no. 1, houdende inwerkingtreding van de Landsverordening invoering Boek 2 inzake het rechtspersonenrecht (AB 2019 no. 38) en de Aanpassingsverordening Boek 2 BWA (AB 2020 no. 156) 

 • AB2020No.173

  (17-11-2020)

  LANDSBESLUIT van 12 november 2020 no. 1, houdende de inwerkingtreding van artikel 7.2 van de Mededingingsverordening (AB 2020 no. 103) (gedeeltelijke inwerkingtreding)

 • AB2020No.171

  (13-11-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 13 november 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXXV)

 • AB2020No.170

  (13-11-2020)

  LANDSVERORDENING van 10 november 2020 tot wijziging van de Landsverordening van 25 maart 2020 (AB 2020 no. 40) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2020 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94), de Landsverordening van 4 mei 2020 (AB 2020 no. 71) tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2020, de Landsverordening van 15 april 2020 (AB 2020 no. 54) tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2020, de Landsverordening van 30 april 2020 (AB 2020 no. 65) tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2020 en de Landsverordening van 7 mei 2020 (AB 2020 no. 68) tot vaststelling van de begroting van Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2020 (diverse wijzigingen in verband met de gevolgen van de COVID-19 pandemie voor Aruba)

 • AB2020No.169

  (11-11-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 11 november 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXXIV)

 • AB2020No.167

  (06-11-2020)

  BESLUIT van 15 oktober 2020, nr. 2020001558 houdende regels betreffende het verstrekken van reisdocumenten

 • AB2020No.166

  (05-11-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 5 november 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXXII)

 • AB2020No.168

  (05-11-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 5 november 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXXIII)

 • AB2020No.165

  (02-11-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 2 november 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXXI)

 • AB2020No.162

  (02-11-2020)

  RIJKSWET van 23 september 2020, houdende goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102)

 • AB2020No.163

  (02-11-2020)

  LANDSVERORDENING van 22 oktober 2020 houdende vaststelling van een nieuwe tekst van het Wetboek van Strafvordering (Wetboek van Strafvordering)

 • AB2020No.164

  (30-10-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 30 oktober 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXX)

 • AB2020No.161

  (27-10-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 27 oktober 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXIX)

 • AB2020No.160

  (26-10-2020)

  BESLUIT van 13 oktober 2020, nr. 3003480, tot wijziging van het Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 2 maart 2017, nr. 2050307, tot vaststelling van de lijst met organisaties die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid

 • AB2020No.159

  (24-10-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 24 oktober 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXVIII)

 • AB2020No.158

  (21-10-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 21 oktober 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXVII)

 • AB2020No.156

  (21-10-2020)

  LANDSVERORDENING van 5 oktober 2020 houdende wijzigingen van een aantal landsverordeningen alsmede houdende overgangsbepalingen in verband met de invoering van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (Aanpassingsverordening Boek 2 BWA)

 • AB2020No.157

  (21-10-2020)

  LANDSVERORDENING van 7 oktober 2020 houdende regels inzake overeenkomsten te sluiten langs elektronische weg (Landsverordening overeenkomsten langs elektronische weg)

 • AB2020N0.155

  (16-10-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 16 oktober 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXVI)

 • AB2020No.153

  (16-10-2020)

  LANDSVERORDENING van 5 oktober 2020 tot wijziging van de Landsverordening politieke partijen (AB 2001 no. 96) (Regeling financiën politieke partijen)

 • AB2020No.154

  (15-10-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 15 oktober 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXV)

 • AB2020N0.152

  (12-10-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 12 oktober 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXIV)

 • AB2020No.151

  (09-10-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 9 oktober 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXIII)

 • AB2020No.150

  (08-10-2020)

  RIJKSWET van 11 september 2020, houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

 • AB2020No.149

  (06-10-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 6 oktober 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXII)

 • AB2020No.148

  (05-10-2020)

  BESLUIT 28 september 2020 tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19

 • AB2020No.147

  (02-10-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 2 oktober 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXXI)

 • AB2020No.146

  (30-09-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 30 september 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXX)

 • AB2020No.145

  (29-09-2020)

  LANDSVERORDENING van 24 september 2020 houdende regels inzake de taken, samenstelling, inrichting en bevoegdheden van de Ombudsman (Landsverordening Ombudsman) 

 • AB2020No.139

  (24-09-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 17 september 2020 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (AB 1990 no. GT 9) 

 • AB2020No.140

  (24-09-2020)

  LANDSBESLUIT van 7 september 2020 no. 1, houdende de benoeming van de heer mr. J.E. Thijsen tot voorzitter van de Staten voor de periode van het zittingsjaar 2020-2021

 • AB2020No.141

  (24-09-2020)

  LANDSBESLUIT van 7 september 2020 no. 2, houdende de benoeming van de heer A.A. Howell tot ondervoorzitter van de Staten voor de periode van het zittingsjaar 2020-2021

 • AB2020No.142

  (24-09-2020)

  LANDSBESLUIT van 23 september 2020 no. 1, ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van 25 maart 2020 (AB 2020 no. 40) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2020 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94), de artikelen 3, 5, 6, tweede lid, 7, 15, 16 en 17 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3) en de artikelen 2, 3, 4, 9, eerste en derde lid, 10, 11,12, tweede lid, 13, 14, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 16, 17, tweede lid, 18, 19, 20, 27, 28 en 29 van het Landsbesluit schatkistpapier (AB 1988 no. 6) (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2020-IV)

 • AB2020No.143

  (24-09-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 24 september 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXVIII) 

 • AB2020No.144

  (24-09-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 24 september 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXIX)

 • AB2020No.138

  (21-09-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 21 september 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXVII) 

 • AB2020No.137

  (18-09-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 18 september 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXVI)

 • AB2020No.136

  (17-09-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 17 september 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXV)

 • AB2020No.135

  (17-09-2020)

  LANDSBESLUIT van 16 september 2020 no. 1, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 125.000.000,-

 • AB2020No.134

  (16-09-2020)

  LANDSBESLUIT van 14 september 2020 no. 1, ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van 25 maart 2020 (AB 2020 no. 40) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2020 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94), de artikelen 3, 5, 6, tweede lid, 7, 15, 16 en 17 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3) en de artikelen 2, 3, 4, 9, eerste en derde lid, 10, 11,12, tweede lid, 13, 14, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 16, 17, tweede lid, 18, 19, 20, 27, 28 en 29 van het Landsbesluit schatkistpapier (AB 1988 no. 6) (Landsbesluit financieringsbehoefte 2020-III)

 • AB2020No.133

  (14-09-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 14 september 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXIV)

 • AB2020No.132

  (11-09-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 11 september 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXIII)

 • AB2020No.130

  (08-09-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 8 september 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXII)

 • AB2020No.131

  (08-09-2020)

  BESLUIT van 27 augustus 2020 tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19

 • AB2020No.129

  (04-09-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 4 september 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LXI)

 • AB2020No.128

  (02-09-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 2 september 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LX)

 • AB2020No.127

  (28-08-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 28 augustus 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LIX)

 • AB2020No.125

  (27-08-2020)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 26 augustus 2020 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit cyberaanvallen)

 • AB2020No.126

  (27-08-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 27 augustus 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LVIII)

 • AB2020No.124

  (24-08-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 24 augustus 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LVII) 

 • AB2020No.123

  (21-08-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 21 augustus 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LVI)

 • AB2020No.121

  (18-08-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 18 augustus 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LV)

 • AB2020No.122

  (18-08-2020)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 11 augustus 2020 ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt Blenchi)

 • AB2020No.120

  (14-08-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 14 augustus 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LIV)

 • AB2020No.119

  (12-08-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 12 augustus 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LIII)

 • AB2020No.118

  (09-08-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 9 augustus 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LII)

 • AB2020No.117

  (06-08-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 6 augustus 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 LI)

 • AB2020No.116

  (04-08-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 4 augustus 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 L)

 • AB2020No.115

  (31-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 31 juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XLIX)

 • AB2020No.114

  (30-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 30 juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XLVIII)

 • AB2020No.113

  (27-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 27 juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XLVII)

 • AB2020No.112

  (24-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 24 juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XLVI)

 • AB2020No.110

  (24-07-2020)

  WET van 30 oktober 2019 tot uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74, met correcties in Trb. 2018, 200)

 • AB2020No.111

  (21-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 21 juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXXV)

 • AB2020No.108

  (20-07-2020)

  LANDSVERORDENING van 15 juli 2020 houdende tijdelijke regels ter versobering van de bezoldigingen, uitkeringen en toeslagen van ministers, de Gevolmachtigde Minister, ambtenaren en daarmee gelijkgestelden, alsmede van periodieke vergoedingen van leden van bepaalde colleges in verband met de financiële gevolgen van de COVID-19 pandemie voor het Land (Landsverordening tijdelijke versobering bezoldigingen en voorzieningen overheid)

 • AB2020No.109

  (20-07-2020)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 15 juli 2020 tot wijziging van het Retributie- en legesbesluit Directie Volksgezondheid (AB 1987 no. 68)

 • AB2020No.107

  (17-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 17 juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene olitieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXXIV)

 • AB2020No.106

  (15-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 15 juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXXIII)

 • AB2020No.105

  (10-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 10 juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXXII)

 • AB2020No.104

  (09-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 9 juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXXI)

 • AB2020No.103

  (08-07-2020)

  LANDSVERORDENING van 3 juli 2020 houdende regels inzake de mededinging in Aruba en de instelling in dat kader van een Autoriteit Markt en Consument (Mededingingsverordening)

 • AB2020No.102

  (06-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 6 juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXX)

 • AB2020No.101

  (03-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 3 juli 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXIX)

 • AB2020No.100

  (03-07-2020)

  LANDSVERORDENING van 1 juli 2020 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) (verhoging strafmaxima zedendelicten, aanpassing verjaringstermijnen zedendelicten, aanbrengen verbeteringen en herstel omissies)

 • AB2020No.98

  (02-07-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 25 juni 2020 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18)

 • AB2020No.99

  (30-06-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 30 juni 2020 ter uitvoering van de artikelen16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXVIII)

 • AB2020No.97

  (29-06-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 29 juni 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXVII)

 • AB2020No.96

  (26-06-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 26 juni 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXVI)

 • AB2020No.93

  (23-06-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 18 juni 2020 ter uitvoering van artikel 61 van het Landsbesluit examens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. (AB 1991 no. GT 35) (Regeling voorschriften examens schooljaar 2019-2020)

 • AB2020No.95

  (23-06-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 23 juni 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXV)

 • AB2020No.94

  (23-06-2020)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 18 juni 2020 tot wijziging van het Toelatingsbesluit 2009 (AB 2009 no. 59)

 • AB2020No.92

  (19-06-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 19 juni 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXIV)

 • AB2020No.91

  (17-06-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 17 juni 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXIII)

 • AB2020No.90

  (16-06-2020)

  LANDSBESLUIT van 5 juni 2020 no. 1 ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van 25 maart 2020 (AB 2020 no. 40) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2020 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no.94) (Landsbesluit financieringsbehoefte 2020-I)

 • AB2020No.88

  (12-06-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 12 juni 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXXI)

 • AB2020No.87

  (09-06-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 9 juni 2020 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 XXX)

 • AB2020No.86

  (08-06-2020)

  LANDSVERORDENING van 4 juni 2020 tot tijdelijk verlaging van voorzieningen van leden der Staten vanwege een nationale noodsituatie (Landsverordening tijdelijke verlaging voorzieningen leden der Staten)

 • AB2005No.35

  (27-05-2020)

  LANDSBESLUIT van 26 mei 2005 no. 1, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Landsverordening instelling Instituto Medico San Nicolas (AB 2005 no. 6).

 • AB2020No.25

  (12-02-2020)

  REGELING van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/260635, tot wijziging van de Regeling tarieven scheepvaart 2005, de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet, de Regeling Olie-afgifteboekje Rijnvaart 1995, de Regeling tarieven Schepenwet 1999 en de Vergoedingsregeling tuchtcollege loodsen in verband met indexering van de tarieven en enkele andere wijzigingen en bijstellingen.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Archivo
Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options