Onderhoud Cellencomplex Politiewacht te San Nicolas

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie is voornemens in het openbaar aan te besteden het door het Land Aruba te financieren project:

"Onderhoud Cellencomplex Politiewacht te San Nicolas”;

Volgens bestek: DOW nr. 04, dj. 2020.

Korte omschrijving van het werk:

  1. Onderhoud werkzaamheden aan het cellencomplex;
  2. Verfwerkzaamheden;
  3. Aanbrengen nieuwe veiligheidssysteem, intercom/ camera en access controle, inclusief bekabeling;
  4. Renoveren bestaande Technische en Zwakstroominstallatie.

Uitvoeringstermijn: 60 werkbare dagen na datum van aanvang, excl. bestellingstijd.

Het bestek is vanaf 30 juli 2020 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 350,00.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 30 juli 2020 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 07 augustus 2020 om 10.00 vm. te K.P.A. San Nicolas.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 14 augustus 2020.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 28 augustus 2020 om 11.00 vm. op het kantoor van de Directeur Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg;
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
  4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers;
  5. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, cu ta informativo, accesibel, y facil den uzo. Algo di comenta? Click aki

Page options