Official Gazettes

 • AB2019No.71

  (10-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 6 december 2019 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2019No.70

  (10-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 30 november 2019 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2019No.69

  (06-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 3 december 2019 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2019No.68

  (02-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 29 november 2019 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2019No.67

  (02-12-2019)

  LANDSVERORDENING van 27 november 2019 houdende een verbod op bepaalde voor het milieu schadelijke producten (Landsverordening verbod
  voor het milieu schadelijke producten)

 • AB2019No.66

  (28-11-2019)

  BESLUIT van 13 november 2019, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2020

 • AB2019No.65

  (27-11-2019)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 22 november 2019 tot wijziging van het Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt Turtuga (AB 2019 no. 14)

 • AB2019No.63

  (26-11-2019)

  LANDSVERORDENING van 18 november 2019 houdende bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 20 december 2018 (AB 2018 no. 78) ter uitvoering van de artikelen 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) en 7a, eerste lid, van de Landsverordening accijns op gedistilleerd (AB 1991 no. GT 27) (aanpassing invoerrechten wijn, tabak en gedistilleerd)

 • AB2019No.62

  (21-11-2019)

  LANDSVERORDENING van 15 november 2019 houdende machtiging van de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu om, in afwijking van artikel 22, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), namens het Land met de Universiteit van Aruba een bruikleenovereenkomst aan te gaan met een looptijd van langer dan vijf jaar

 • AB2019No.61

  (28-11-2019)

  LANDSBESLUIT van 4 november 2019 no. 14, houdende inwerkingtreding van artikel 28, onderdeel A, ten 1°, van de Aanbestedingsverordening (AB2019 no. 39)

 • AB2019No.60

  (21-11-2019)

  REGELING van de Minister van Buitenlandse Zaken van 4 november 2019, nr. Min-BuZa.2019.4457-29, tot wijziging van de Regeling vrijstelling visumplicht Rijksvisumwet met betrekking tot de visumplicht van Haïtiaanse onderdanen voor de toegang tot Curaçao

 • AB2019No.59

  (21-11-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 13 november 2019 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18)

 • AB2019No.58

  (21-11-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 13 november 2019 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18)

 • AB2019no.57

  (21-11-2019)

  LANDSVERORDENING van 8 november 2019 houdende afwijking van enkele landsverordeningen in verband met de uitgifte in erfpacht van een aantal overheidspercelen met daarop gebouwde woningen door de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu aan de stichting Fundacion Cas pa Comunidad Arubano.

 • AB2019no.56

  (08-11-2019)

  LANDSBESLUIT van 6 november 2019 no. 1, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (AB 2000 no.30) (AB 2019 no. 52)

 • AB2019No.55

  (23-10-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 23 oktober 2019 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) (Regeling verbod in- en uitvoer goud Venezuela II)

 • AB2019No.54

  (21-10-2019)

  BESLUIT van 6 september 2019, houdende aanpassing van het Besluit Kapittel voor de civiele orden, het Besluit paspoortgelden en de Instructie Ambtenaren Scheepvaartinspectie in verband met de invoering van de normaliseringvan de rechtspositie van ambtenaren

 • AB2019No.53

  (10-10-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 27 september 2019 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18)

 • AB2019No.52

  (01-10-2019)

  LANDSBESLUIT van 1 oktober 2019 no. 1, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (AB 2000 no. 30)

 • AB2019No.51

  (30-09-2019)

  LANDSBESLUIT van 27 september 2019 no. 2, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 100.000.000,-

 • AB2019No.50

  (27-09-2019)

  BESLUIT van 30 augustus 2019 tot wijziging van het Consulair besluit met betrekking tot de vermelding van de posten die bevoegd zijn tot het opmaken van geboorte- en overlijdensakten

 • AB2019No.49

  (27-09-2019)

  RIJKSWET van 10 juli 2019 tot goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42)

 • Ab2019No.48

  (09-09-2019)

  LANDSVERORDENING van 3 september 2019 tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2019

 • AB2019No.47

  (06-09-2019)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 3 september 2019 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes)

 • AB2019No.46

  (29-08-2019)

  LANDSBESLUIT van 16 augustus 2019 no. 2 met betrekking tot de conversie van een aantal onderhandse leningen in staatsobligaties

 • AB2019No.45

  (21-08-2019)

  REGELING van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 12 december 2018 nr. IENW/BSK-2018/265795, tot wijziging van de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet en de Regeling tarieven scheepvaart 2005 in verband met indexering van de tarieven en de introductie van twee nieuwe tarieven

 • AB2019No.43

  (25-07-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 25 juli 2019 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) (Regeling verbod in- en uitvoer goud Venezuela)

 • AB2019No.41

  (18-07-2019)

  BESLUIT van 29 mei 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2 van de Rijkswet van 6 juli 2016, houdende goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73) (Stb. 2016, 281)

 • AB2019No.40

  (03-07-2019)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 27 juni 2019 tot wijziging van het Toelatingsbesluit 2009 (AB 2009 no. 59)

 • AB2019No.38

  (13-06-2019)

  LANDSVERORDENING van 5 juni 2019 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek
  van Aruba (AB 1989 no. GT 100) houdende invoering van een Boek 2
  inzake het rechtspersonenrecht (Landsverordening invoering Boek 2 inzake
  het rechtspersonenrecht)

 • AB2019No.19

  (01-10-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 29 maart 2019 ter uitvoering van artikel 35 van de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33) (Regeling adviescommissie toelating en uitzetting)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Archive
We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options