Official Gazettes

 • AB2020No.48

  (06-04-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 6 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 VII)

 • AB2020No.47

  (03-04-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 3 april 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 VI)

 • AB2020No.46

  (31-03-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 31 maart 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 V) 

 • AB2020No.45

  (30-03-2020)

  LANDSBESLUIT van 27 maart 2020 no. 4, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 95.000.000,-

 • AB2020No.44

  (30-03-2020)

  LANDSBESLUIT van 27 maart 2020 no. 3, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 100.000.000,- 

 • AB2020No.43

  (28-03-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 28 maart 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID19 IV)

 • AB2020No.42

  (26-03-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 26 maart 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID19 III)

 • AB2020No.41

  (26-03-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 25 maart 2020 tot wijziging van diverse ministeriële regelingen in verband met de invoering van de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27) (Aanpassingsregeling landsverordening infectieziekten) 

 • AB2020No.40

  (25-03-2020)

  LANDSVERORDENING van 25 maart 2020 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2020 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94)

 • AB2020No.39

  (23-03-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 23 maart 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID19 II)

 • AB2020No.38

  (20-03-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 20 maart 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Algemene regeling bestrijding COVID19 I)

 • AB2020No.36

  (19-03-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 19 maart 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Regeling inreisverbod ter bestrijding coronavirus III) 

 • AB2020No.35

  (18-03-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 18 maart 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Regeling winkel-en lokaliteitensluiting ter bestrijding coronavirus II)

 • AB2020No.34

  (17-03-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 17 maart 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Regeling winkel- en lokaliteitensluiting ter bestrijding coronavirus I)

 • AB2020No.33

  (17-03-2020)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 13 maart 2020 tot wijziging van diverse landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, in verband met de invoering van de Landsverordening infectieziekten en tot het aanbrengen van verbeteringen (Aanpassingsbesluit landsverordening infectieziekten)

 • AB2020No.32

  (16-03-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 16 maart 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Regeling inreisverbod
  ter bestrijding coronavirus II)

 • AB2020No.31

  (14-03-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 14 maart 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Regeling inreisverbod ter bestrijding coronavirus) 

 • AB2020No.30

  (13-03-2020)

  REGELING van de Minister van Buitenlandse Zaken van 3 maart 2020, nr. Min-BuZa.2020.4989-16, tot wijziging van de Regeling vrijstelling visumplicht
  Rijksvisumwet met betrekking tot de visumplicht van Venezolaanse onderdanen voor de toegang tot Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de openbare lichamen
  Bonaire, Sint Eustatius en Saba

 • AB2020No.29

  (05-03-2020)

  MINISTERIËLE REGELING van 28 februari 2020 tot wijziging van de ministeriële regeling van 30 december 1986 (AB 1986 no. 45) ter uitvoering van artikel 32 van de Landsverordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (AB 1989 no. GT 83)

 • AB2020No.28

  (04-03-2020)

  RIJKSWET van 18 december 2019 tot wijziging van enkele rijkswetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met gewijzigde regelgeving en enige andere aanpassingen van overwegend technische aard (Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019)

 • AB2020No.25

  (12-02-2020)

  REGELING van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/260635, tot wijziging van de Regeling tarieven scheepvaart 2005, de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet, de Regeling Olie-afgifteboekje Rijnvaart 1995, de Regeling tarieven Schepenwet 1999 en de Vergoedingsregeling tuchtcollege loodsen in verband met indexering van de tarieven en enkele andere wijzigingen en bijstellingen.

 • AB2020No.24

  (05-02-2020)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 4 februari 2020 tot wijziging van het Landsbesluit aanwijzing vrijgestelde activiteiten (AB 2005 no. 88) en het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 24 augustus 2016 (AB 2016 no. 42) ter uitvoering van artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47)

 • AB2020No.21

  (31-01-2020)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 31 januari 2020 ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening besmettelijke ziekten (AB 1992 no. GT 11)

 • Ab2020No.19

  (30-01-2020)

  MINISTERIЁLE REGELING van 29 januari 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2020No.18

  (28-01-2020)

  MINISTERIЁLE REGELING van 26 januari 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2020No.17

  (27-01-2020)

  MINISTERIЁLE REGELING van 23 januari 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2020No.16

  (27-01-2020)

  MINISTERIЁLE REGELING van 20 januari 2020 ter uitvoering van artikel 6van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) (Regeling verbod in- en uitvoer goud Venezuela III)

 • AB2020No.15

  (23-01-2020)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 20 januari 2020 tot wijziging van het Landsbesluit bijzondere rechtspositionele bepalingen douaneambtenaren (AB 1995 no. GT 59) en de Bezoldigingsregeling Aruba 1986 (AB1996 no. GT 10)

 • AB2020No.14

  (23-01-2020)

  RIJKSWET van 13 november 2019, houdende goedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74 en Trb. 2018, 200)

 • AB2020No.13

  (23-01-2020)

  BESLUIT van 3 december 2019, houdende aanpassing van de instellingsbesluiten van de Kabinetten van de Gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

 • AB2020No.12

  (23-01-2020)

  WET van 2 oktober 2019 tot goedkeuring van het op 14 juni 2007 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152 en Trb. 2016, 113)

 • AB2020No.11

  (23-01-2020)

  BESLUIT van 24 oktober 2019, houdende vaststelling van het tijdstip waarop de Rijkswet van 30 januari 2019 tot aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Stb. 2019, 56) en het Besluit van 6 september 2019, houdende aanpassing van het Besluit Kapittel voor de civiele orden, het Besluit paspoortgelden en de Instructie Ambtenaren Scheepvaartinspectie in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Stb. 2019, 303) in werking treden

 • AB2020No.10

  (23-01-2020)

  MINISTERIЁLE REGELING van 20 januari 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2020No.09

  (21-01-2020)

  MINISTERIЁLE REGELING van 17 januari 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2020No.08

  (20-01-2020)

  MINISTERIЁLE REGELING van 14 januari 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2020No.07

  (17-01-2020)

  MINISTERIЁLE REGELING van 14 januari 2020 tot intrekking van de ministeriële regeling van 20 december 2019 ter uitvoering van artikel 2, tweede lid, van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (AB 1990 no. GT 9) (AB 2019 no. 84)

 • AB2020No.06

  (16-01-2020)

  MINISTERIЁLE REGELING van 11 januari 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2020No.05

  (09-01-2020)

  MINISTERIЁLE REGELING van 8 januari 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2020No.04

  (09-01-2020)

  LANDSBESLUIT van 8 januari 2020 no. 1, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 100.000.000,-

 • Ab2020No.03

  (09-01-2020)

  RIJKSWET van 30 oktober 2019 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012

 • AB2020No.02

  (07-01-2020)

  MINISTERIЁLE REGELING van 5 januari 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2020No.01

  (07-01-2020)

  MINISTERIЁLE REGELING van 2 januari 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2019No.93

  (30-12-2019)

  LANDSVERORDENING van 30 december 2019 tot wijziging van de Landsverordening van 21 december 2018 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2019 (AB 2018 no. 80)

 • AB2019No.92

  (30-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 30 december 2019 tot wijziging van de Regeling digitale toets theoretisch rijexamen (AB 2018 no. 56)

 • AB2019No.91

  (30-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 30 december 2019 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2019No.90

  (27-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 27 december 2019 ter uitvoering van artikel 25, derde en vierde lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) (Regeling inkomstenbelastingtabel 2020)

 • AB2019No.89

  (27-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 27 december 2019 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2019No.88

  (27-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 23 december 2019 ter uitvoering van artikel 19g van het Toelatingsbesluit 2009 (AB 2009 no. 59) (Regeling aanwijzing veilige derde landen 2020)

 • AB2019No.87

  (27-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 23 december 2019 ter uitvoering van artikel 1a van het Retributie- en legesbesluit Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (AB 1987 no. 57)

 • AB2019No.86

  (23-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 20 december 2019 ter uitvoering van artikel 30, tweede lid, en artikel 32, vijfde lid, van de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47) (Regeling aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen)

 • AB2019No.85

  (23-12-2019)

   MINISTERIЁLE REGELING van 21 december 2019 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2019No.84

  (23-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 20 december 2019 ter uitvoering van artikel 2, tweede lid, van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (AB 1990 no. GT 9)

 • AB2019No.83

  (23-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 20 december 2019 ter uitvoering van de artikelen 3, eerste lid, onderdeel g, en 7, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7) (regeling Cannabidiol)

 • AB2019No.82

  (23-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 20 december 2019 ter uitvoering van artikel 1, onderdeel d, ten 4°, en artikel 2, tweede lid, van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (AB 1990 no. GT 9) (aanwijzing Cannabidiol)

 • AB2019No.81

  (23-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 18 december 2019 ter uitvoering van artikel16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2019No.80

  (20-12-2019)

  LANDSVERORDENING van 19 december 2019 tot wijziging van de Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28)

 • AB2019No.79

  (20-12-2019)

  LANDSVERORDENING van 19 december 2019 tot wijziging van de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47) en de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10)

 • AB2019No.78

  (18-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 16 december 2019 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2019No.77

  (18-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 13 december 2019 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2019No.76

  (18-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 17 december 2019 ter uitvoering van artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26) (verhoging minimumlonen 1 januari 2020)

 • AB2019No.75

  (13-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 11 december 2019 ter uitvoering van artikel10, tweede lid, van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1988 no. GT 23)

 • AB2019No.74

  (13-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 11 december 2019 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2019No.73

  (12-12-2019)

  LANDSBESLUIT van 11 december 2019 no. 1, houdende de inwerkingtreding van de Landsverordening verbod voor het milieu schadelijke producten (AB 2019 no. 67)

 • AB2019No.72

  (11-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 9 december 2019 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2019No.71

  (10-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 6 december 2019 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2019No.70

  (10-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 30 november 2019 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2019No.69

  (06-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 3 december 2019 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2019No.68

  (02-12-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 29 november 2019 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)

 • AB2019No.67

  (02-12-2019)

  LANDSVERORDENING van 27 november 2019 houdende een verbod op bepaalde voor het milieu schadelijke producten (Landsverordening verbod voor het milieu schadelijke producten)

 • AB2019No.66

  (28-11-2019)

  BESLUIT van 13 november 2019, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2020

 • AB2019No.65

  (27-11-2019)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 22 november 2019 tot wijziging van het Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt Turtuga (AB 2019 no. 14)

 • AB2019No.63

  (26-11-2019)

  LANDSVERORDENING van 18 november 2019 houdende bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 20 december 2018 (AB 2018 no. 78) ter uitvoering van de artikelen 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) en 7a, eerste lid, van de Landsverordening accijns op gedistilleerd (AB 1991 no. GT 27) (aanpassing invoerrechten wijn, tabak en gedistilleerd)

 • AB2019No.62

  (21-11-2019)

  LANDSVERORDENING van 15 november 2019 houdende machtiging van de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu om, in afwijking van artikel 22, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), namens het Land met de Universiteit van Aruba een bruikleenovereenkomst aan te gaan met een looptijd van langer dan vijf jaar

 • AB2019No.61

  (28-11-2019)

  LANDSBESLUIT van 4 november 2019 no. 14, houdende inwerkingtreding van artikel 28, onderdeel A, ten 1°, van de Aanbestedingsverordening (AB2019 no. 39)

 • AB2019No.60

  (21-11-2019)

  REGELING van de Minister van Buitenlandse Zaken van 4 november 2019, nr. Min-BuZa.2019.4457-29, tot wijziging van de Regeling vrijstelling visumplicht Rijksvisumwet met betrekking tot de visumplicht van Haïtiaanse onderdanen voor de toegang tot Curaçao

 • AB2019No.59

  (21-11-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 13 november 2019 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18)

 • AB2019No.58

  (21-11-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 13 november 2019 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18)

 • AB2019no.57

  (21-11-2019)

  LANDSVERORDENING van 8 november 2019 houdende afwijking van enkele landsverordeningen in verband met de uitgifte in erfpacht van een aantal overheidspercelen met daarop gebouwde woningen door de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu aan de stichting Fundacion Cas pa Comunidad Arubano.

 • AB2019no.56

  (08-11-2019)

  LANDSBESLUIT van 6 november 2019 no. 1, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (AB 2000 no.30) (AB 2019 no. 52)

 • AB2019No.55

  (23-10-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 23 oktober 2019 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) (Regeling verbod in- en uitvoer goud Venezuela II)

 • AB2019No.54

  (21-10-2019)

  BESLUIT van 6 september 2019, houdende aanpassing van het Besluit Kapittel voor de civiele orden, het Besluit paspoortgelden en de Instructie Ambtenaren Scheepvaartinspectie in verband met de invoering van de normaliseringvan de rechtspositie van ambtenaren

 • AB2019No.53

  (10-10-2019)

  MINISTERIЁLE REGELING van 27 september 2019 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Archive
We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options