Kwaliteitsjaarverslag

logo

Snelmenu

Zoeken

Kwaliteitsjaarverslag

Kwaliteitsjaarverslag

Op grond van artikel 7 van de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidzorg dienen zorgaanbieders jaarlijks vóór 1 juni een kwaliteitsjaarverslag in te dienen aan de IVA en de Minister van Volksgezondheid. Een kwaliteitsverslag helpt de IVA en het Ministerie van Volksgezondheid om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geboden zorg door zorgverleners en punten van verbetering die de aandacht verdienen.

Waaruit bestaat een kwaliteitsjaarverslag?

Een kwaliteitsjaarverslag bestaat uit vier componenten :

1. Een organisatieprofiel

2. Een jaarverslag

3. Een jaarplan

4. Een verslag op basis van data/kwaliteitsindicatoren

Gedetailleerde informatie over het kwaliteitsjaarverslag en bovengenoemde componenten kunt u terug vinden in het document ‘Format opzet kwaliteitsverslag zorgaanbieders’.

Direct naar

Contact us

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
08:00-12:00 en 13:00-16:30

Adres:
Schotlandstraat 45
Oranjestad
Aruba

T: (+297)5262160
F: (+297)5882412
E: info@iva.aw