Analyse van bron-/putwater

 • Beschrijving

  De Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij en Markthallen/Santa Rosa (DLVV) kan de zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (EC) van gietwater bepalen. De analyses zijn bedoeld om de bruikbaarheid van het gietwater voor de land- en tuinbouw te kunnen bepalen. In principe zijn deze metingen bedoeld voor de professionele land- en tuinbouw producenten. Indien de producent over eigen gietwatervoorziening beschikt kan middels de metingen worden bepaald of dit water (langdurig) bruikbaar is voor landbouwdoeleinden.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

 • Wat kost het?

  Vooralsnog zijn er geen kosten aanverbonden

 • Wat moet ik meenemen?

  Watermonster van tenminste 1 liter, in een schone en goed omgespoelde container van donker glas of metaal. Het watermonster dient binnen 24 uur na monsteropname te worden aangeleverd en mag niet aan sterke temperatuurveranderingen onderhevig zijn.

 • Hoe lang duurt het?

  Afhankelijk van de werkzaamheden een tot enkele dagen.

 • Zie ook