Aanvraag voor het intrekken van door de Minister van Economische Zaken - DEZHI verleende vergunning(en)

 • Beschrijving

  Volgens de Vestigingsverordening bedrijven kan de door de Minister van Economische Zaken verleende vergunning(en) worden ingetrokken. Hetzij conform artikel 7 van genoemde verordening of op verzoek van belanghebbende(n).

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  De afdeling Vestiging van bedrijven – helpdesk, kantoor nr. 15. Telefoon 582-1181 ext. 250  van Directie Economishe Zaken, Handel en Industrie.

 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van dit vergunningsaanvraag is geen kosten/leges verbonden.

 • Wat moet ik meenemen?

  Het schriftelijke verzoek en voor zover van toepassing in te dienen documenten, bijv. notulen van ontslag/aftreden als bestuurder, ontbinding van een overeenkomst e.a. documenten.

 • Hoe vraag ik het aan? / Wat moet ik doen?

  Het schriftelijke verzoek dient in te houden de gegevens van de in te trekken vergunningen en de desbetreffende zaak, zoals van de eigenaar (eenmanszaak), vennoten van v.o.f., vennootschap of andere rechtspersoon en/of bestuurder(s) van een vennootschap. Verzoek kan via de Helpdesk ingediend worden.  

 • Wat zijn de voorwaarden?

  Het verzoek dient voorzien te zijn van de handtekening van de eigenaar, vennoot/vennoten en/of bestuurder(s) of diens gemachtigde.

   

 • Zie ook