07.05. Overlijden

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0705GT99.006         Begrafenisverordening (Pos. 296)

                                    Uitvoering:
                                    0705GT95.021  Lham. t.u.v. artt. 11, tweede en
                                    derde lid, en 13, eerste lid (Pos. 297)

                                    1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 37, vijfde lid)

                                     0705GT93.036  Landsbesluit lijkenvervoer (uitv. art.
                                     40) (Pos. 298)

0705GT99.007          Landsverordening overlijdensverklaringen (Pos. 299)

                                     Uitvoering:
                                     0705GT99.008  Lham. t.u.v. art. 2, derde lid (Pos.
                                     300)

0705AB13.032         Lv. houdende regels tot het cremeren van lijken*

 

*

Deze landsverordening wordt wel eens aangehaald als de "crematieverordening" doch deze citeertitel is niet officieel aangezien deze niet als zodanig in de tekst van de landsverordening is voorgeschreven

 

 

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options