02.08. Uitoefening overige grondrechten

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0208GT90.070          Landsverordening houdende aanwijzing
                                     van ambtenaren door wier tussenkomst personen die
                                     niet schrijven kunnen, verzoekschriften kunnen
                                     indienen (Pos. 685)

0208AB11.037          Landsverordening persoonsregistraties

We work together on an informative, accessible and user-friendly Government Portal for Aruba.
Report something? Click here

Page options