Texto di ley 05.04 Burgerlijke stand en bevolking*

  • 05.04GT88.021 Landsverordening regelende de vervanging van registers van de Burgerlijke Stand, welke door slijtage onbruikbaar zijn geworden

  • 05.04GT88.036 Landsverordening houdende opening van de mogelijkheid tot het treffen van voorzieningen ter vereenvoudiging van de administratie van de Burgerlijke Stand

  • 05.04GT89.017 Landsverordening op het aanleggen en bijhouden van het bevolkingsregister

  • 05.04GT90.027 Lham. t.u.v. art. 1, 1ste lid, ond. 1a Lv. houd. opening v.d. mog. tot het treffen v. voorzieningen ter vereenvoudiging v.d. adm.v.d. burgerl. stand (AB 1988 no. GT 36)

  • 05.04GT90.041 Landsbesluit bevolkingsregister

  • 05.04GT91.056 Lham. houdende een regeling voor het geven van attestaties de vita door de Gevolmachtigde Minister

Document download informatie:

(Files with extention .pdf can be read by: Adobe Reader)

Nos ta traha hunto pa un portal Gubernamental pa Aruba, ku ta informativo, accesibel, y facil den uzo.
Algu di comenta? Click aki