13.09. Diploma's

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1309AB95.001          Landsverordening erkenning buitenlands diploma's*
                                     Wijziging: 2012 54 (inwtr. 2013 15)

 

* Treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip