13.06. Bezoldiging onderwijzend personeel

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1306AB91.035          Landsbesluit bezoldiging onderwijspersoneel
                                     Wijziging: 1993 37; 2003 51*

 

* In dit l.b.h.a.m. zijn verschillende terugwerkingsdata opgenomen