13.05. Rechtspositie onderwijzend personeel

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


Pos. 717                       Landsbesluit georganiseerd overleg onderwijzend personeel
                                       (AB. 1970 4)