08.01.Rampenbestrijding

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0801AB89.051          Calamiteitenverordening
                                     Inwtr.: 1992 36
                                     Wijziging: 1996 68; 1997 34

                                     0801AB92.036  Vergoedingenbesluit calamiteiten
                                     (uitv. artt. 14, tweede lid, en 17, tweede lid)

                                     1998 70  Landsbesluit algemene bepalingen
                                     toezichtuitoefening (uitv. art. 18, vijfde lid)