02.11AB13.011 Lv van 15 feb ‘13 houdende machtiging van min. Algem.Zak. t.h.a.v. huurovereenkomsten met de Stichting Onroerend Goed Aruba of een door de stichting aan te wijzen andere rechtspersoon

  • 02.11AB13.011 Lv van 15 feb ‘13 houdende machtiging van min. Algem.Zak. t.h.a.v. huurovereenkomsten met de Stichting Onroerend Goed Aruba of een door de stichting aan te wijzen andere rechtspersoon

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties