02.08. Uitoefening overige grondrechten

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0208GT90.070          Landsverordening houdende aanwijzing
                                     van ambtenaren door wier tussenkomst personen die
                                     niet schrijven kunnen, verzoekschriften kunnen
                                     indienen (Pos. 685)

0208AB11.037          Landsverordening persoonsregistraties

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties