Zitting Hoofdstembureau inzake geldigheid kandidatenlijsten

Dit item is gearchiveerd op 23-09-2017.

ORANJESTAD - Conform artikel 24 van de Kiesverordening maakt het Hoofdstembureau hierbij bekend dat er een voor de kiezer toegankelijke zitting over de geldigheid der kandidatenlijsten, ingeleverd op 4 augustus 2017, zal worden gehouden op:

Datum: 25 augustus 2017
Uur:     10:00 uur
Plaats:  Stadhuis

Deze zitting betreft de beslissing van het Hoofdstembureau over de geldigheid der kandidatenlijsten en over de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten. Indien binnen twee dagen geen beroep wordt ingesteld tegen de beslissing der geldigheid der lijsten en over de handhaving van de kandidaten, zal het Hoofdstembureau in een zitting gehouden op 30 augustus 2017 in hetzelfde gebouw, om 14:00 uur deze kandidatenlijsten nummeren in de volgorde door het lot aangewezen en hun kleur toekennen (indien nodig door lot). Indien wel beroep tegen deze beslissing is ingesteld bij het Gerecht in eerste aanleg van Aruba zal deze zitting uiterlijk op 11 september 2017 plaatsvinden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties