Ziekteverzuim in de publieke sector zorgt voor een toename van de personeelskosten

Dit item is gearchiveerd op 08-11-2019.

ORANJESTAD - De Sociale Verzekeringsbank (SVb) hield onlangs een presentatie aan de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur mw. mr. Xiomara Ruiz-Maduro over verzuim binnen de ambtenarij.

Presentatie over ziekteverzuim door ing. Edwin Jacobs, directeur van de Sociale Verzekeringbank (SVb)Deze presentatie is naar aanleiding van de diverse inspanningen van de regering om haar personeelskosten te onderdrukken. Voor een effectief resultaat is het noodzakelijk om de factoren te kennen die bijdragen aan de stijgende personeelskosten. Naast overwerk, dat de kosten verhoogt, is ook verzuim binnen de publieke sector een sleutelfactor.

De presentatie werd gegeven door de directeur van de SVb (Sociale Verzekeringsbank) ing. Edwin Jacobs en Dr. Genser. Deze presentatie gaf een algemeen beeld van het ziekteverzuim binnen de publieke sector en de aanverwante personeelskosten.

De SVb heeft een vergelijking gemaakt tussen de verschillende indicatoren die bijdragen aan het hoge ziekteverzuim in de particuliere sector in vergelijking met de publieke sector. Er is een berekening gemaakt om te weten hoeveel ziekteverzuim de overheidsbegroting kost.

Presentatie over ziekteverzuim door ing. Edwin Jacobs, directeur van de Sociale Verzekeringbank (SVb)De volgende tabel geeft de verzuimgegevens van zowel de publieke als de private sector weer.

2018
Vergelijking ziekteverzuim in publieke sector en privé sector
Publieke Sector Privé Sector
Aantal werknemers 4534 (exclusief Onderwijs personeel) 42735 werknemers geregistreerd bij de SVB
Absentie frequentie (AO) 5 keer 1.3 keer
Duur ziekteverzuim 9 dagen 5 dagen
Percentage ziekteverzuim 8.6% 2.9%
Jaarlijkse kosten 62.8 miljoen florin 32.8 miljoen florin
Gemiddelde kosten per werknemer 7233 florin 1470 florin

Een mogelijke oplossing voor het hoge ziekteverzuim is ook gepresenteerd door de leidinggevenden van de SVb. Binnenkort zal de SVb deze bevindingen presenteren aan de ministerraad en aan verschillende relevante afdelingen in de hoop snel een haalbare oplossing te vinden om de personeelskosten van de publieke sector te helpen verlagen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties