Winstbelastingpakket 2018 ophalen bij de Belastingdienst vanaf 1 april 2019

Dit item is gearchiveerd op 20-04-2019.

ORANJESTAD - Departamento di Impuesto (Belastingdienst) informeert haar klanten dat ze het winstbelastingpakket 2018 vanaf maandag 1 april 2019 kunnen ophalen.

Inhoud pakketten
De pakketten bevatten de winstbelasting aangiftebiljetten 2018, m.n.:

  • Een voorlopig aangiftebiljet 2018
  • Een definitief aangifteformulier.

Ophalen winstbelastingpakket
Men kan het pakket ophalen in de periode van 1 tot 5 april, 2019. Na deze datum worden de pakketten per post gestuurd.

Bovengenoemd belastingpakket is verkrijgbaar bij het lokaal naast het gebouw “Ophaal nummerplaat” te Camacuri van 8:00 am – 4:00 pm non-stop. Men moet via deur nr. 4 binnenkomen.

Om het overhandigingproces van het belastingpakket aan de klanten sneller te doen verlopen, is het raadzaam om bij de hand te hebben:

  • Persoonsnummer van het bedrijf.

Procedure ophalen winstbelastingpakketten door belastingadviseurs
Belastingadviseurs worden verzocht om de klantenlijst samen met de machtigingsbrief zo spoedig mogelijk te sturen via e-mail pakket@impuesto.aw. Voor het invullen van de klantenlijst kan men gebruik maken van het ‘MS Excel-file ‘Lijst WB-klanten’. De uiterste datum voor de indiening van de klantenlijsten is 26 maart 2019. Aanvragen na 26 maart 2019 worden niet in behandeling genomen. De belastingdienst zal het winstbelastingpakket pas overhandigden aan een belastingadviseur, als de machtigingsbrief vooraf ingediend is. Als alle papieren in orde zijn, dan zal de Belastingdienst de belastingadviseur informeren wanneer hij/zij de desbetreffende belastingpakket van zijn/haar klanten kan ophalen.

Om misverstanden te voorkomen, raadt de Belastingdienst haar cliënten en hun belastingadviseurs aan om duidelijke afspraken te maken inzake het opstellen van de machtingsbrief en ophalen van het winstbelastingpakket.

Cliënten die niet willen dat hun belastingadviseur het pakket ophaalt, moeten de belastingadviseur hiervan op de hoogte brengen. In het geval de adviseur het pakket heeft opgehaald, moeten de klanten het pakket van hun adviseur krijgen

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties