Winstbelastingpakket 2016 ophalen bij de Belastingdienst

Dit item is gearchiveerd op 03-05-2017.

ORANJESTAD - Departamento di Impuesto (Belastingdienst )informeert haar klanten dat ze het winstbelastingpakket 2016 kunnen ophalen.

Ophalen belastingpakketten

Bovengenoemde belastingpakketten zijn verkrijgbaar bij het lokaal naast het gebouw “Ophaal nummerplaat” te Camacuri.

Om het overhandigingproces van de belastingpakketten aan de klanten sneller te doen verlopen, is het raadzaam om bij de hand te hebben:

  • kopie van het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • persoonsnummer van het bedrijf.

Inhoud pakketten

De pakketten bevatten de aangiftebiljetten, m.n. een voorlopige aangifteformulier en een definitieve aangifteformulier.

Machtiging voor het ophalen van de belastingpakketten

Als klanten het belastingpakket niet zelf kunnen ophalen, kunnen ze iemand hiervoor machtigen. Gemachtigden moeten een machtigingsbrief van hun cliënten tonen bij het ophalen van de belastingpakketten. Zonder een machtigingbrief zal de Belastingdienst het belastingpakket niet overhandigen.

Ophalen winstbelastingpakketten door belastingadviseurs

Belastingsadviseurs worden verzocht om de klantenlijst samen met de machtigingsbrief zo spoedig mogelijk te sturen via e-mail pakket@impuesto.aw. Voor het invullen van de klantenlijst kunt u gebruik maken van het bestand ‘Lijst WB-klanten 2017’. De uiterste datum voor de indiening van de klantenlijsten is 7 april 2017.

De Belastingdienst is bezig met het voorbereiden van de belastingspakketten van de belastingadviseurs die al een e-mail gestuurd hebben, maar de belastingspakketten zullen pas overhandigd worden, als alle machtigingbrieven vooraf ingediend zijn. Als alle papieren in orde zijn, dan zal de Belastingdienst de belastingsadviseur informeren wanneer hij/zij de desbetreffende belastingpakketten van hun klanten kunnen ophalen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties