Wijziging tarief inkomstenbelasting en loonbelasting per 1 januari 2019

Dit item is gearchiveerd op 04-02-2019.

ORANJESTAD – Eén van de wijzigingen in de eerste fase van de fiscale hervorming is die van het inkomstenbelasting- en loonbelastingtarief.

Zoals bekend is hetzelfde tarief geldig voor inkomstenbelasting en loonbelasting. Dit tarief is belangrijk voor zowel natuurlijke personen als werkgevers. Hieronder volgt een toelichting van Departamento di Impuesto (Belastingdienst) over het geldige tarief voor 2019.

 Wijzigingen

In dit tabel staat het verschil tussen het tarief van 2018 en het tarief geldig voor 2019 weergegeven.

Wijziging 2018 2019
Belastingvrije som   Afl. 20.455 Afl. 27.751
Tariefgroep Tariefgroep 1 tariefgroep 2 Een tariefgroep  
Inkomensschijven 14 inkomensschijven

4 inkomensschijven

Van elke schijf is gewijzigd::
- Inkomensbedragen
- Percentage belasting
- Bedrag van de belasting


Tabel 2019

De belastingtabel 2019 is als volgt:

Om de verschuldigde belasting te berekenen, moet eerst een belastingvrij bedrag van maximaal Afl. 27.751,- per jaar in mindering gebracht op het zuiver voljaarsloon, t.w. het belastbaar inkomen.

Bij een tabelinkomen van meer dan het bedrag vermeld in kolom I, maar niet meer dan het bedrag vermeld in kolom II bedraagt de belasting voor het bedrag vermeld in kolom III, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het
tabelinkomen, dat het bedrag vermeld in kolom I te boven gaat 
I II III IV
. 33.587   14,00%
2 33.587 63.369 4.702,18 25,00%
3 63.369 141.783 12.147,68 42,00%
4 141.783 - 45.081,56 52,00%

Het belastingbedrag wordt in minderring gebracht en afgerond.

Voorbeeld:
Belastbaar inkomen Afl. 68.864
Af: Belastingvrij bedrag Afl. 27.751 -/-
Tabelinkomen Afl. 41.113   - Zie inkomensschrijf nr. 2  Aftrekken bedrag in Kolom II (schijf 2)
Saldo  Afl. 7.526
Belasting op Afl. 41.113 volgens kolom III (Schijf 2) Afl. 4.702,18
Belasting op Afl. 7526  -  25% volgens kolom IV  Afl. 1.881,50 Totaal bedrag van de belasting Afl. 6.583,68
Te betalen Inkomstenbelasting of loonbelasting Afl. 6.583 (per jaar)

Klanten kunnen dit Excelbestand van de Belastingdienst gebruiken om het belastingbedrag automatisch te berekenen.
 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties