Wijziging motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening per 1 januari 2017

Dit item is gearchiveerd op 13-02-2017.

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto (belastingdienst) maakt bekend dat recentelijk de Staten van Aruba belangrijke wetwijzigingen in de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening heeft goedgekeurd.

Om de inning van de motorrijtuig- en motorbootbelasting meer efficiënt en op tijd te laten geschieden, is er een additioneel inningsysteem (naheffingssysteem) geïntroduceerd als een klant niet, niet op tijd of deels betaalt.

Wijziging betalingstermijn
Tevens informeert de Belastingdienst dat er andere belangrijke wijzigingen in de betalingstermijn van kracht zijn vanaf 1 januari 2017.

Als u uw belasting  (deels) niet betaalt of niet op tijd betaalt, dan ontvangt u een naheffingsaanslag, met een boete van 100% van het te betalen belastingbedrag. U moet dan binnen één maand na dagtekening van de naheffingsaanslag betalen. Doet u dit niet, dan neemt Departamento di Impuesto maatregelen om uw belastingschuld te innen, de zogeheten invorderingsmaatregelen. Voorbeelden van invorderingsmaatregelen zijn: salarisinhouding, dwangschrift en beslaglegging.

Wijziging betalingstermijn
De betalingstermijn voor de Motorrijtuig- en motorbootbelasting is gewijzigd.

In bijgaand tabel worden deze wijziging nader toegelicht.

Categorie Betaling

Uiterste betaaldata

Nummerplaat (A) 2 betalingstermijnen

1ste termijn: 31 januari 2017
2de termijn: 30 juni 2017

Gepersonaliseerde nummerplaat 1 betalingstermijn 31 januari 2017
Overige nummerplaten 1 betalingstermijn 31 januari 2017
Motorboot 1 betalingstermijn 31 januari 2017


De Belastingdienst doet tevens een beroep op haar klanten die het 1ste kwartaal motorrijtuigbelasting in december 2016 en/of in januari 2017 hebben betaald om, zoals wettelijk vastgesteld, het tweede kwartaal vóór 31 januari 2017 te betalen.

Bezwaarschrift en restitutie
Een andere wetwijziging is dat als u in het bezit bent van een motorrijtuig of motorvaartuig u hiervoor belasting moet betalen, of uw voertuig en/of vaartuig in gebruik is of niet.

In het geval dat u een termijn of boete onterecht heeft betaald, kunt u zoals gebruikelijk terecht bij de belastinginspecteur.

Motorrijtuigen 30 jaar of ouder
Motorrijtuigen 30 jaar of ouder, betalen conform genoemde wetswijziging de helft van het belastingbedrag voor dit soort voertuig.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties