Wat veroorzaakt luchtvervuiling? 5 juni is de Internationale Dag van het Milieu. Het thema van dit jaar: luchtvervuiling

Dit item is gearchiveerd op 17-07-2019.

ORANJESTAD - Luchtvervuiling is een complexe kwestie om te begrijpen en uit te leggen.

We kunnen echter helpen met het verminderen van de vervuiling.

Ad Wereldmilieu dag 2019De viering van deze dag biedt ons de mogelijkheid om de basis te verbreden voor een verlichte mening en verantwoordelijk gedrag van individuen, bedrijven en gemeenschappen bij het behoud en de verbetering van de omgeving. De DNM als entiteit die belast is met het beheer van beleid voor de bescherming van onze natuur en milieu is verantwoordelijk voor het creëren van bewustzijn in de gemeenschap om luchtvervuiling tegen te gaan.

Luchtvervuiling is er in verschillende vormen en beïnvloedt de gemeenschap en het milieu. Zodra luchtvervuiling volledig is begrepen, kunnen wetenschappers met oplossingen komen om dit globale probleem aan te pakken.

Er zijn 5 soorten luchtvervuiling en ze kunnen allemaal anders worden aangepakt. De oorzaak van luchtverontreiniging zijn: landbouw, woningen, industrie, transport en afval.

Huishoudelijke luchtvervuiling wordt veroorzaakt door algemeen brandstofverbruik, BBQ-vuur, kachels (niet relevant voor Aruba) en het gebruik van elektriciteit. Elektriciteitscentrales dragen in hoge mate bij tot luchtverontreiniging, omdat ze koolstof- en dieselgeneratoren gebruiken om elektriciteit te produceren voor huishoudens en bedrijven.

Mask Challenge Directie Natuur en milieuEr is een groeiende trend met het gebruik van alternatieve energie en hernieuwbare energie die helpt bij de vermindering van luchtvervuiling terwijl het schone energie levert.

Transport is ook een boosdoener voor luchtverontreiniging, met de uitstoot van hoge niveaus van koolstofdioxide. Onderzoekers hebben een verband aangetoond tussen kooldioxide en vroegtijdige dood.

Er is aangetoond dat dieselemissies op de wegen dementie veroorzaakt voor omwonenden.

Het is ook bekend dat de landbouw luchtvervuiling veroorzaakt door commerciële veehouderijen die hoge niveaus van methaan en ammonia produceren. Verbranding van agrarische afval helpt ook om de lucht te vervuilen. Lokale vieringen zoals San Juan Dag dragen ook bij aan luchtvervuiling wanneer mensen allerlei dingen verbranden. De uitstoot van methaan draagt ​​bij tot de vorming van ozon op leefniveau, dat astma en andere aandoeningen van de luchtwegen veroorzaakt. Methaan is ook een sterker broeikasgas dan koolstofdioxide.

Ongeveer 24 procent van alle wereldwijd uitgestoten broeikasgassen komt van landbouw, bosbouw en ander landgebruik.

Ad Wereldmilieu dag 2019Er zijn veel manieren om luchtvervuiling door de landbouw te verminderen. Mensen kunnen overstappen naar een plantaardig dieet en/ of voedselverspilling tegengaan, terwijl boeren methaan uit vee kunnen verminderen door de verteerbaarheid van voer te optimaliseren en het weiden en graslandbeheer te verbeteren.

Buiten afvalverbranding en organisch afval op stortplaatsen brengen schadelijke dioxines, furanen, methaan en fijne deeltjes zoals zwarte koolstof in de atmosfeer.

Wereldwijd wordt naar schatting 40 procent van het afval in de open lucht verbrand. Het probleem is het ernstigst in verstedelijkende regio's en ontwikkelingslanden.

Verbetering van de inzameling, scheiding en verwijdering van vast afval vermindert de hoeveelheid afval die wordt verbrand of gestort. Het scheiden van organisch afval en het omzetten in compost of bio-energie verbetert de bodemvruchtbaarheid en biedt een alternatieve energiebron. Het verminderen van het geschatte een derde van al het voedsel dat verloren of verspild is, kan ook de luchtkwaliteit verbeteren. Door de hoeveelheid geconsumeerd en verspild voedsel te verminderen, wordt ook de luchtvervuiling verminderd.

Ad Wereldmilieu dag 2019Niet alle luchtverontreiniging komt van menselijke activiteit. Vulkaanuitbarstingen, stofstormen en andere natuurlijke processen veroorzaken ook problemen. Zand- en stofstormen zijn bijzonder zorgwekkend. Fijne stofdeeltjes kunnen duizenden kilometers afleggen door deze stormen, die ook ziekteverwekkers en schadelijke stoffen kunnen bevatten, waardoor acute en chronische ademhalingsproblemen ontstaan.

Op Aruba ondervinden we ook luchtvervuiling door het stof dat ontstaat doordat de UTV roekeloos over het hele eiland wordt bestuurd. Het stof veroorzaakt niet alleen irritatie, maar schaadt ook de vegetatie, veroorzaakt gezondheidsproblemen en tast het welzijn van dieren en mensen aan.

De DNM moedigt iedereen aan om de nodige stappen te ondernemen om luchtvervuiling te verminderen. Dit omvat het planten van meer planten, opruimen en carpoolen.

Volg ons op Facebook en Instagram voor meer nuttige informatie over Wereldmilieu dag 2019. De DNM is een uitdaging begonnen en heeft andere afdelingen uitgenodigd om de uitdaging aan te gaan en actie te ondernemen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties