Waarom vieren we Internationale Dagen?

Dit item is gearchiveerd op 11-07-2019.

ORANJESTAD - De Directie Natuur en Milieu legt de reden uit om Internationale dagen te vieren.

De meeste internationale dagen worden gevierd om bewustzijn te creëren en de gemeenschap voor te lichten over zorgwekkende onderwerpen die wereldwijde aandacht nodig hebben.

Internationale dagen zijn gelegenheden om het grote publiek voor te lichten over kwesties van zorg, om politieke wil en middelen te mobiliseren om mondiale problemen aan te pakken, en om de prestaties van de mensheid op wereldwijde en nationale schaal te vieren en te versterken.

Ad Wereld Oceanen DagDe DNM is ook een organisatie die de wereldwijd gevierde dagen promoveert. Het is een effectieve mogelijkheid om van een internationale dag een springplank te maken voor bewustmakingsacties.

DNM als lid van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) heeft de door de Verenigde Naties voorgestelde dagen gekozen als mondiale focus dagen om zich samen met het UNEP te concentreren op de onderwerpen die relevant zijn voor de gevierde dagen.

Naast het vergroten van het bewustzijn over de problemen met betrekking tot natuur en milieu, volgt de DNM als UNEP-lid ook de adviezen van de Verenigde Naties over de aanpak van ernstige kwesties die met een internationale dag worden benadrukt. Een voorbeeld is de resolutie van 22 mei, aangeduid als Internationale Dag van Biologische Diversiteit, waarbij de VN iedereen aanspoort om de bescherming van de Biologische Diversiteit te verzekeren zoals vermeld in het Cartagena-protocol.

Ad Wereld Milieu DagHet thema van dit jaar voor de internationale dag voor biologische diversiteit is "Biodiversiteit, ons voedsel, onze gezondheid". De nadruk ligt op de kennis en het bewustzijn van onze afhankelijkheid van biodiversiteit.

In sommige gevallen zijn sommige thema's zo belangrijk dat ze het thema van de week, het jaar en zelfs het decennium worden. Elke internationale dag heeft een eigen website en bevat een verscheidenheid aan informatie in diverse talen om wereldwijd een breed publiek te bereiken. Deze sites bevatten zowel informatie verkregen door onderzoeken als gebruikersklare beelden die beschikbaar zijn voor het delen op sociale mediaplatforms.

De sites bevatten ook een lijst met activiteiten voor de viering van de internationale dagen. Experts uit alle vakgebieden komen samen om bewustzijn over de thema's te creëren. Sommige artiesten maken bewustmakingscampagnes of maken deel uit van georganiseerde concerten om de boodschap te verspreiden ter bewustwording.

Logo Duurzame ontwikkelingsdoelenVerenigde Naties is de autoriteit die zich bezighoudt met de meeste mondiale problemen die de medewerking van iedereen nodig heeft om tot oplossingen te komen. Daarom heeft de VN de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDGs) voorgesteld, die de basis vormen voor het realiseren van een betere en duurzamere toekomst. De 17 SDG's zijn: geen armoede, geen honger, een goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs, gendergelijkheid, schoon water en sanitaire voorzieningen, betaalbare en schone energie, enz. Deze zijn met elkaar verbonden zodat niemand uitgesloten blijft.

Elke doel zou tegen 2030 bereikt moeten zijn.

De DNM promoveert het belang van de 17 SDG's en werkt samen met andere afdelingen om hun doelen te bereiken.

DNM gaat door met het creëren van bewustzijn over de thema's van natuur en milieu zoals gepresenteerd door de VN tijdens de dagen die zowel lokaal als wereldwijd gevierd werden. Voor meer informatie, volg ons op facebook of instagram op @ dnmaruba

Verenigde Naties decennium biodiversiteit

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties