Voorstel wijzigingen arbeidswetgeving bij de Staten (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 17-01-2012.

ORANJESTAD – De minister belast met Arbeid, Otmar Oduber, heeft diverse
voorstellen ingediend bij de Staten op het gebied van de arbeidswetgeving.

De bewindsmand stelt voor om wijzigingen aan te brengen in verschillende wetten in het belang van zowel de werknemer als de werkgever in de particuliere sector. De voorstellen zijn tot stand gekomen na intensief overleg tussen de overheid, werkgevers- en werknemers organisatie. De minister geeft aan dat het proces al in 2004 gestart is, maar uiteindelijk is men in het afgelopen jaar zover gekomen dat de voorstellen aangeboden kunnen worden aan de Staten van Aruba ter goedkeuring.

De wijzigingen zullen aangebracht worden in het Burgerlijk Wetboek, Landsverordening Arbeid, Wetgeving tijdelijke arbeidskrachten, minimumloon en wetgeving administratieve toepassing van de arbeidswetgeving.
Het is de bedoeling dat de wetten en wijzigingen per 1 januari 2013 van kracht zijn.
De voorzitter van de Staten, Paul Croes, vindt dat de omvang van de wetten dusdanig belangrijk zijn, daar zij te maken hebben met de rechtspositie van de werknemer in diverse sectoren. Door het invoeren van de nieuwe wetgeving, komt Aruba ook tegemoet aan het verdrag van de ILO, aldus de voorzitter van het Parlement.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties