Verzoek om blijk van belangstelling voor een volgsysteem voor gedetineerden voor Korrektie Instituut van Aruba (KIA)

Dit item is gearchiveerd op 19-09-2019.

ORANJESTAD - Vanwege de specifieke aard van de vereiste beveiligingswerken / -diensten in het kader van nationale veiligheid en rechtshandhavings- taken die aan de overheid zijn toevertrouwd, de urgentiefactor, de ingewikkelde aard van en snelle technologische vooruitgang op het gebied van dergelijke beveiligingswerken / diensten, verzoekt het ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie van Aruba (MJVI) hierbij uitgebreide blijken van belangstelling van ervaren en gekwalificeerde partijen, die snel een Volgsysteem van gedetineerden kunnen bieden voor het Korrektie Instituut van Aruba, door middel van leasing.

Meer informatie is te verkrijgen op het aangehechte document.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties