Verzoek om blijk van belangstelling voor een pilot project van system voor elektronisch toezicht door middel van leasing

Dit item is gearchiveerd op 18-08-2019.

ORANJESTAD - Voor de handhaving van de straf-, penitentiaire en immigratiewetgeving streeft het ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie van Aruba (MJVI) ernaar om met spoed een proefproject op te starten voor elektronische toezicht van toepasselijke strafrechtelijke c.q. administratieve regelgeving, door middel van leasing (leaseovereenkomst).

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties