Vermindering grondbelasting voor 28 duizend personen

Dit item is gearchiveerd op 09-02-2019.

ORANJESTAD – Met de introductie van de fiscale hervorming wordt het tarief voor grondbelasting ook aangepast.

Grondbelasting, is een belasting die  betaald wordt door woningbezitters en of eigenaren van onroerend goed zal ook worden aangepast. De wijzigingen zijn gebaseerd op de waarde van het onroerend goed; hoe lager de waarde, hoe lager het tarief, hoe hoger de waarde, hoe hoger het tarief. Er is ook een nieuw en hoger tarief ingevoerd voor buitenlanders die niet op Aruba verblijven en bedrijven die commerciële eigendommen bezitten. Dit maakt de grondbelastingtarieven redelijker. Een tarief verlaging voor een enkele woningbezitter, terwijl het tarief wordt verhoogd voor degenen die meerdere onroerend goed hebben of zeer luxe ontroerend goed bezitten.

Het oude tarief was 0,4% voor iedereen, ingezetenen of niet-ingezetenen die condominium bezitten op Aruba.

De tariefwijzigingen omvat een belastingtarief van 0% voor huizen met een waarde tot Awg. 120.000,00

Degenen die een eigendom bezitten dat wordt gewaardeerd tussen Awg. 120.000,00 en Awg. 250.000,00 zullen een vermindering van 50% zien; van 0,4% tot 0,2%.

Degenen die een eigendom bezitten dat wordt gewaardeerd tussen Awg. 250.00,00 en Awg. 500.000,00 ontvangen een korting van 25%; van 0,4% naar 0,3%

Vastgoedeigenaren met een woning gewaardeerd tussen Awg. 500.000,00 en Awg. 750.000,00 zullen geen veranderingen in hun grondbelastingtarieven zien, echter sinds de Awg. 60.000,00 huidige vermindering niet meer van toepassing zal zijn,  zal dit een toename betekenen van Awg. 240,00 per jaar.

Huiseigenaren met een huis dat wordt gewaardeerd boven Awg. 750.000 zullen een hoger grondbelasting tarief zien, namelijk een stijging van 50%; van 0,4% naar 0,6%. Deze groep zal daarentegen een grotere verlaging van hun loonbelasting zien, zoals eerder vermeld. Ondertussen, degenen die niet op Aruba wonen, maar wel eigendommen zoals condominium  hebben, zullen ook een verhoogd tarief merken tot 0,6%. Deze bedrijven zullen worden gecompenseerd met een verlaagd tarief op hun dividendbelasting.

De impact van de hervorming zal enorm zijn; 12.000 huiseigenaren betalen geen grondbelasting meer, 16.000 huiseigenaren zien een korting op hun tarief, 1.800 niet-ingezetenen zullen een toename zien en 2.100 huiseigenaren met eigendom die boven Awg. 500.000,00 wordt gewaardeerd zullen een toename zien, maar krijgen een vermindering van hun loonbelasting. Ongeveer 1.800 bedrijven zullen een stijging zien, maar zullen ook worden gecompenseerd met de vermindering van hun dividendbelasting.

Nieuw tarief grondbelasting

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties