Vermelden BBO, BAZV en BAVP op factuur is toegestaan

Dit item is gearchiveerd op 25-10-2019.

ORANJESTAD – Tijdens een persconferentie op 24 september 2019, heeft de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur mr. Xiomara Ruiz-Maduro informatie verschaft over het vermelden van BBO, BAZV en BAVP op facturen en betaalbewijzen.

De wijziging van de  BBO, BAVP en BAZV-belastingwetgeving is per 1 januari 2019 van kracht.  Om ondernemers genoeg tijd te gunnen om hun kassasystemen aan te passen, hanteert de regering een overgangsperiode van negen maanden. Deze overgangsperiode is geldig tot en met 1 oktober 2019.

Begin september heeft de regering vergaderd met verschillende stakeholders. Tijdens deze vergaderingen brachten de ondernemers hun zorgen naar voren. Rekening houdend met het algemeen belang van de consumenten en ondernemers heeft de regering besloten, dat met ingang van 1 oktober 2019, ondernemers alleen een prijs moeten hanteren voor hun producten en het verboden is om een andere prijs bij de kassa in rekening te brengen. 

Op deze manier is de consument bewust dat de prijs die op een product vermeld staat, dezelfde prijs is dat hij/zij bij de kassa moet betalen. De regering heeft ook gehoor gegeven aan de zorgen van de ondernemers en heeft het verbod aan ondernemers om belasting op facturen en betalingsbewijzen te vermelden afgeschaft. Een ondernemer is vrij om de verschuldigde BBO, BAZV en BAVP op de factuur te vermelden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties