Verlenging inleveringsdatum Personeelsregister

Dit item is gearchiveerd op 15-05-2019.

ORANJESTAD – Directie Arbeid en Onderzoek DAO maakt bekend dat de datum van inlevering van het Personeelsregister 2018  – 2019  wordt verlengd tot en met  31 mei 2019.

Na deze uiterlijke datum wordt geen uitstel meer verleend. Conform artikel 30 lid 1 van de Arbeidsverordening 2013 zijn werkgevers verplicht om het personeelsregister (PR) te verstrekken aan de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO).

Het Personeelsregister bestaat uit 3 delen:

  • Model 1A: huidig personeel per december 2018 
  • Model 1B: de personeelsbehoefte van 2019 
  • Model 1C: de personeelsbehoefte behorende bij specifieke projecten 

Hieronder treft u het in te vullen formulier:

Dit jaar kan men het Personeelsregister 2018 – 2019 uitsluitend digitaal opsturen. Het is ook mogelijk om het formulier via e-mail adres aanvraagpr@gmail.com aan te vragen en DAO zal u het formulier aan u mailen. Voorts wordt u vriendelijk verzocht om de gegevens in een Excel spreadsheet (volgens ons model) aan ons op te sturen via e-mailadres: arbeidsmarktonderzoek@gmail.com.

De indiening va het personeelsregister is verplicht. Na het verlopen van het indieningstermijn kan de DAO een administratieve boete opleggen van Awg. 5000,-. Voor meerdere vragen kan men contact opnemen met mw. Louisetty Croes via e-mail Louisetty.Croes@aruba.gov.aw of met een medewerker van het Bureau Arbeidsmarktonderzoek via telefoon 583-7720.  

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties