Verhoging minimumloon en inkomensgrens Arbeidsverordening 2013 per 1 mei 2019

Dit item is gearchiveerd op 30-05-2019.

ORANJESTAD - Het Ministerie van Sociale Zaken en Arbeid en de Directie Arbeid & Onderzoek kondigt de verhoging van het minimumloon en de inkomensgrens voor de toepassing van Arbeidsverordening 2013 per 1 mei, 2019 aan.

Het bedrag van het minimumloon voor een werknemer die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt wordt per 1 mei 2019  aangepast op Awg. 1.762,48,- per maand en Awg. 411,07 per week. Voor een werknemer die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die huishoudelijke diensten verricht in  de huishouding van natuurlijke personen, wordt het minimumloon op Awg. 822,25 per maand bepaald. Voor huishoudelijke dienstbodes die 22 uur per week of minder werken, wordt het mininum uurloon Awg. 9.17.

Als gevolg van de aanpassing van het minimumloon wordt de inkomensgrens voor toepassing van de Arbeidsverordening 2013 ook per 1 mei 2019 verhoogd. De Arbeidsverordening 2013 regelt de arbeidsvoorwaarden zoals o.a. het maximum werkuren per dag of per week, rustdagen, overwerkbetalingen en betalingen op feestdagen. De Arbeidsverordening is niet van toepassing op alle werknemers maar slechts voor die werknemers die onder de inkomensgrens vallen.

Per 1 mei 2019 wordt de nieuwe inkomensgrens Awg. 4.406,20. (het minimumloon Awg. 1.762,48) x factor 2.5). Dit betekent dat werknemers die een salaris verdienen van Awg. 4.406,20 per maand of Awg. 52.874,40 per jaar of minder onder de bescherming van de Arbeidsverordening 2013 vallen en het recht hebben op alle arbeidsvoorwaarden die deze wet voorschrijft.

Directie Arbeid en Onderzoek verzoekt alle werknemers, maar in bijzonder, alle werkgevers om rekening te houden met deze aanpassingen .

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties