Vergrijzing op Aruba (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 01-03-2012.

ORANJESTAD - Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft haar nieuwste diepgaande analyse over vergrijzing op Aruba gepubliceerd die gebaseerd is op de vijfde volks -en woningtelling 2010.

Deze grondige Census 2010 publicatie beschrijft de invloed van het verleden
alsmede de huidige demografische veranderingen op de leeftijdsamenstelling van
de bevolking van Aruba. Tussen de eind jaren 1950 en het begin van de jaren 1970,
kende Aruba een zeer snelle afname van de vruchtbaarheid. In ongeveer 15 jaar tijd,
tuimelde het totale vruchtbaarheidscijfer van een niveau van boven de 5 tot onder het
vervangingsniveau. Vruchtbaarheid heeft een grote invloed op de grootte en
leeftijdstructuur van een populatie. In dit rapport vergelijkt het CBS het proces van
veroudering in de loop van de tijd en ook met andere landen om de zeer snelle
veranderingen die momenteel plaatsvinden in de structuren te illustreren en de
gevolgen voor een duurzame ontwikkeling.
In bijgaande publicatie, staat de informatie over vergrijzing op Aruba:
·Census 2010 paper: Ageing on Aruba " Census 2010 Report Ageing on Aruba.pdf "

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties