Vanaf 15 januari 2019 ligt het concept Ruimtelijk Ontwikkelingsplan 2019 ter inzage

Dit item is gearchiveerd op 16-02-2019.

ORANJESTAD –Directie Infrastructuur en Planning maakt bekend dat het concept  Ruimtelijk Ontwikkelingsplan 2019 ter inzage ligt.

De afgelopen maanden is in opdracht van de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu gewerkt aan het opstellen van een concept voor een vernieuwd Ruimtelijk Ontwikkelingsplan voor Aruba (cROP 2019).
Het concept ROP 2019 de toelichting concept ROP en de Plankaart zijn digitaal te raadplegen via https://aruba-ro.nl
Het concept ROP 2019 is vanaf 15 januari t/m 15 februari 2019 ook in te zien bij de Directie Infrastructuur en Planning (DIP), in leeszalen van alle MFA’s en alle filialen van Biblioteca Nacional Aruba.
Op deze wijze kan een ieder op eenvoudige wijze kennis nemen van het plan.

Hieronder vindt men de betreffende documenten:

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties