Vacatures voor Bureau Integriteit zullen binnenkort worden gepubliceerd

Dit item is gearchiveerd op 18-02-2019.

ORANJESTAD - De commissie voor integriteit in samenwerking met de regering van Aruba werkt hard om de doelstellingen te bereiken op het gebied van integriteit.

Dit is de eerste stap op weg naar de oprichting van het Bureau Integriteit, met als doel het ernstige gebrek aan integriteit binnen de publieke sector te bestrijden. Mw. Amalin Flanegin is verantwoordelijk voor de coördinatie en de opstart van het Bureau, inclusief het personeel en de bijbehorende procedures.

De belangrijkste doelstellingen van het Bureau Integriteit o.a. zijn:

  • Het screenen van belangrijke beslissingen van overheidsfunctionarissen
  • Handhaving van de wet inzake politieke sponsoring, waarbij alle politici worden verplicht de lijst met sponsors te publiceren en alle ontvangen donaties te registreren.

De openbare aanbestedingswetgeving zal ook veranderingen kennen. De huidige wet biedt voldoende ruimte voor interpretatie. Met de wetswijziging zal het eenvoudig zijn, de regels zullen duidelijk en streng zijn. Zodra dit is voltooid, volgen andere wetten. Een andere wet wiens financiering al in de begroting staat opgenomen en in afwachting is van de goedkeuring door het parlement is de landsverordening ombudsman.

De integriteitsregels zijn niet alleen van toepassing op overheidsfunctionarissen, maar zijn ook van toepassing op alle staatsbedrijven.

De oprichting van het Bureau Integriteit loopt zoals gepland. De regering werkt aan de formele oprichting van dit bureau om het bestaan ​​van dit belangrijke bureau te garanderen.

Minister president mw. mr. Evelyn Wever-Croes in het bijzijn van leden van de commissie voor integriteit

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties