Toename van ziekenhuisopnamen als gevolg van Influenza

Dit item is gearchiveerd op 28-02-2019.

ORANJESTAD - In de eerste weken van 2019 werd de Directie Volksgezondheid op de hoogte gebracht van de toename van ziekenhuisopnamen als gevolg van ernstige bovenste luchtweginfecties.

Ad InfluenzaGegevens ontvangen van de Dienst Besmettelijke ziekten en geanalyseerd door de Afdeling Epidemiologie en Onderzoek geven aan dat voor 2019, 34 personen in het ziekenhuis werden opgenomen. Dit is meer dan 1 persoon per dag tijdens de laatste 4 weken.

Wereldwijd neemt het aantal gevallen van griep toe. Laboratoriumonderzoeken bevestigden de aanwezigheid van Influenza type A en Influenza type B.

Van 1 januari tot 26 januari ontving de Dienst Besmettelijke Ziekten van de Directie Volksgezondheid in totaal 51 meldingen van infecties van de luchtwegen, waarvan 70,4 positief testten voor Influenza. Van deze gevallen zijn 35 personen in het ziekenhuis opgenomen, waarvan 64,7% personen waren die onder de risicogroepen vallen, namelijk kinderen jonger dan 5 jaar en volwassenen ouder dan 60 jaar.

De meest effectieve methode om influenza te voorkomen is om een ​​griepprik te krijgen, vooral voor mensen die onder de risicogroep vallen, mensen met een zwak immuunsysteem en gezondheidswerkers.

Naast de griepprik kan men de volgende beschermende maatregelen treffen:

  • Was uw handen regelmatig;
  • Bedek je mond wanneer je hoest met een servet of niest met of doe het in je elleboog;
  • Bezoek geen openbare plaatsen als u zich ziek voelt;
  • Vermijd direct contact met zieke mensen;
  • Vermijd het aanraken van uw ogen, neus en mond

Ad InfluenzaHet is erg belangrijk voor zorgverleners en spoedeisende-hulpafdelingen om verdachte gevallen van infectieuze aandoeningen van de bovenste luchtwegen te melden bij de Dienst Besmettelijke Ziekten, zodat zij een uitbraak kunnen vaststellen en anticiperen. Hierdoor kunnen ze snel de nodige maatregelen nemen om nieuwe griepgevallen te voorkomen.

Afdeling Volksgezondheid adviseert zorgaanbieders om de griepprik aan te raden voor de risicogroepen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sectie Infectie van infectieziekten op 5224221 van dbz@despa.gov.aw.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties