Tips voor het veilig afsteken van vuurwerk

Dit item is gearchiveerd op 31-12-2017.

ORANJESTAD - Voorkomen is beter dan genezen en in dit kader wilt de Commissie Vuurwerk van de Directie Volksgezondheid Aruba enkele tips geven over het veilig aansteken van vuurwerk.

Enkele tips over veilig gebruik van vuurwerk:

  • Goed opletten bij het kopen van vuurwerk. Vuurwerk mag niet ouder dan twee jaar zijn, dus van 2018 en 2017 en niet ouder.
  • Controleer of het vuurwerk niet beschadigd is. Beschadigd vuurwerk is gevaarlijk en kan mensen verwonden.
  • Lees zeer aandachtig de gebruiksaanwijzingen. Bij het ontbreken van de afsteekinstructie vraag aan de vuurwerkverkoper hoe u het vuurwerk veilig kunt afsteken.
  • Koop alleen kindervuurwerk voor kinderen. Het afsteken van vuurwerk is een traditie van jongs af  aan, maar men moet kinderen goed instrueren en begeleiden in het veilig gebruik van vuurwerk.
  • Praat met kinderen en jeugd over het veilig afsteken van vuurwerk. Vaak experimenteren ze met vuurwerk door ze te bundelen of uit elkaar halen. Experimenteren met vuurwerk is levensgevaarlijk.
  • Gebruik altijd een aansteeklont, die u van de vuurwerk leverancier hebt gekregen. Gebruik geen lucifers/aanstekers, aangezien het risico groot is dat de lont op de verkeerde plaats aangestoken wordt.
  • Benader nooit opnieuw een vuurwerk nadat de lont aangestoken werd en probeer nooit niet-werkende lonten opnieuw aan te steken. Als het niet ontploft moet u minimum 30 minuten wachten, zodat u zeker bent dat het uitgebrand is.
  • Steek geen vuurwerk uit uw hand af, want het kan in uw hand ontploffen. Vuurwerk moet op de grond worden afgestoken.
  • Richt nooit een aangestoken vuurwerk naar een persoon of dier.

Afbeelding vuurwerk

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties