TIP-prijs voor coördinator bestrijding mensenhandel Jeanette Richardson-Baars (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 30-07-2012.

ORANJESTAD – De afdeling Traffic in Persons van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Amerika zorgt jaarlijks voor een onderscheiding voor degenen die zich inzetten om de mensenhandel te bestrijden.

Jeanette Richardson Baars en Hilary ClintonPolitiefunctionaris en tevens coördinator van de Nationale Task Force
Mensenhandel, Jeanette Richardson-Baars heeft samen met negen andere
personen van diverse landen in de wereld haar onderscheiding ontvangen van de
minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton.
De motivatie om de Arubaanse coördinator te onderscheiden is onder andere voor
haar inzet en inspanningen om het onderwerp onder de aandacht van de bevolking
te brengen. Met beperkte middelen wist zij een nationale bewustwordingscampagne
op te zetten en samengewerkt met diverse instanties om slachtoffers onderdak te
bieden in een shelter. De wetgeving werd ook aangepast zodat de
verantwoordelijken voor mensenhandel vervolgd kunnen worden door de justitie.
Winnaars van een TIP-prijs worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken in
Amerika erkend als helden, daar velen van hen in diverse landen hun eigen leven
riskeren om de mensenhandel te bestrijden. Andere winnaars van de TIP-prijs
voor 2012 zijn afkomstig uit Argentinië, Australië, Cambodja, Congo, Griekenland,
Israël, Mauritius en de Verenigde Staten.
Jeanette Richardson-Baars verklaarde dat de prijs een resultaat is van de inzet van
diverse mensen en instanties die samengewerkt hebben met de Task Force.
Met name bedankte zij de minister van Justitie, Arthur Dowers die de werkgroep
alle steun heeft gegeven om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties