Tariefverlaging bij ontslagvergoedingen

Dit item is gearchiveerd op 15-05-2019.

ORANJESTAD – Gelet op de huidige economische en internationale politieke omstandigheden voor onze beroepsbevolking, heeft de Minister van Financiën, Economie en Cultuur Xiomara Ruiz Maduro besloten om de belastingdruk op ontslagvergoedingen voor ontslagen werknemers tijdelijk te verlagen.  

Deze korting komt ten goede aan een grote groep werknemers op Aruba die hun baan kunnen verliezen en moeite hebben met het vinden van een nieuwe baan. 

Het tarief zoals opgenomen in artikel 24, lid 5, Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 nr. GT51) is verlaagd tot 15% en is alleen geldig voor ontslag compensatiebetalingen die gedurende 2019 worden uitgekeerd.

Onder ontslagvergoeding wordt verstaan een vergoeding als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51), die wordt toegekend aan een ontslagen werknemer en rechtstreeks verband houdt met dit ontslag.

Dit beleid is geldig sinds bekendmaking in Landscourant AB2019No.07 van 29 maart 2019 en is geldig tot 31 december 2019.

Administratief proces
In geval van ontslag heeft de ontslagen werknemer recht op de vergoeding. Het speciale tarief van 15% moet de werknemer schriftelijk aanvragen bij de Belastingdienst.
Alle documenten met betrekking tot de vergoeding moeten worden ingediend samen met de aanvraag voor het speciale tarief.
Eenmaal ingediend, geeft de inspecteur een definitieve beslissing schriftelijk aan de werknemer, die dit op zijn beurt aan de voormalige werkgever moet geven. Alleen met een verzoek van de werknemer zal worden geëvalueerd of de werknemer recht heeft op het speciale tarief op basis van de vergoeding. In het geval de werknemer het speciale tarief niet aanvraagt, heeft de werkgever de verplichting om het normale tarief toe te passen. Houd er rekening mee dat het speciale tarief van 15% niet verplicht is en niet altijd ten goede komt aan de werknemer.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties