Seminar Harvard-Aruba over duurzaamheid (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 03-02-2012.

ORANJESTAD – Gedurende twee dagen hebben experts van Harvard, TU Delft,
TNO en van Aruba vergaderd over duurzame energie en ontwikkeling in het
kader van het beleid van de overheid om een duurzaamheid op Aruba te
stimuleren en introduceren.

Seminar Harvard-ArubaHet seminar vond plaats in de dr. Edward Cheung Innovation Centre, speciaal opgericht voor bijeenkomsten op het gebied van een duurzame ontwikkeling.
Premier Eman heeft aangegeven dat Aruba behoort tot de landen met de grootste bevolkingsdichtheid: 597 inwoners per vierkante meter vergeleken met 403 in Nederland.
De premier is van mening dat Aruba creatief moet zijn om het land duurzaam te maken zodat iedereen in een harmonieuze samenleving kan wonen.
De deskundigen hebben diverse punten naar voren gebracht voor wat betreft de duurzaamheid van Aruba en heeft aandacht gevraagd voor o.a. indien het niveau van het zeewater met een halve meter zal stijgen, de aanpassing van de flora en de fauna bij een stijgende temperatuur en nieuwe vormen van alternatieve energie.
TNO zal Aruba assisteren bij het bevorderen van het gebruik van natuurlijke bronnen voor duurzame energie zoals wind, water en zon. De Arubaanse premier hoopt dat Aruba een vooraanstaande rol kan hebben in de regio op het gebied van duurzaamheid.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties