Resultaten en procedures van de Nationale Doorstroomtoets.

Dit item is gearchiveerd op 21-07-2019.

ORANJESTAD - Op 6 en 7 maart 2019 werd de Nationale Doorstroomtoets test gegeven aan alle 6de klas studenten op Aruba.

Deze procedure is nieuw en moet zorgen voor een soepele overgang van basisschool naar middelbare school.

Studenten die de basisschool verlaten en hun opleiding op een hogere school voortzetten, ontvangen het zogenaamde "Schooladvies" als een indicatie om door te gaan naar de EPB, SPO, mavo of Havo/ Vwo.

Dit advies is gebaseerd op de resultaten en ontwikkelingen van elke student tijdens zijn/ haar jaren op de basisschool.

In voorgaande jaren moesten alleen Havo/ Vwo-kandidaten een toelatingstest ondergaan om bij Colegio Arubano of Colegio San Nicolas te kunnen studeren.

Op 3 juni ontvingen alle basisscholen op Aruba de resultaten van de Nationale Doorstroomtoets.

Resultaten van de Nationale Doorstroomtoets

De gemiddelde taal- en rekenvaardigheid uitslag voor alle scholen;

  • Taal 6.4
  • Rekenen 6.4

Gemiddeld van alle scholen:

  • 20% van de studenten scoorde op Havo/ Vwo-niveau
  • 40% van de studenten scoorde voor niveau Mavo
  • 40% van de studenten scoorde voor niveau EPB

Het schooladvies is van belang naast de score van de test. In het geval van een verschil, zal het hoogste niveau worden gebruikt om te bepalen welk opleidingsniveau de student moet volgen.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren, zullen de testresultaten worden geanalyseerd door de Directie Onderwijs en de Dienst Inspectie Onderwijs. Alle schoolbesturen en alle scholen zullen de resultaten ook ontvangen om te analyseren, zodat ze de kwaliteit op hun scholen kunnen verbeteren.

Wat is een Nationale Doorstroomtoets?

  • Het meet de vaardigheden van een student op het gebied van taal en rekenen. Dit met als doel het bepalen van het best passende voortgezet onderwijs voor de student.
  • Dit is een nationale test, die tegelijkertijd door elke student in het zesde leerjaar van de basisschool wordt gedaan.
Schooladvies Resultaat Nationale Doorstroomtoets Welke school kan student volgen?
EPB Mavo EPB/Mavo
Mavo Havo/VWO Mavo/ Havo/VWO
Havo/VWO Mavo Havo/VWO
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties